×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

2009 rok

Monografie

 1. Dobrzański J., Hernas A., Zieliński A.: Rozdział pt. Struktura i własności nowych stali żarowytrzymałych o osnowie ferrytycznej, Materiały i technologie stosowane w budowie kotłów nadkrytycznych i spalarni odpadów. Wydawnictwo SITPH, Katowice, marzec 2009
 2. Oleksiak B., Niesler M.: Podręcznik dla studentów. Wybrane zagadnienia z ochrony środowiska dla studentów inżynierii materiałowej i metalurgii. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009

Publikacje w recenzowanych czasopismach z listy filadelfijskiej Instytutu Informacji Naukowej

 1. Bulkowski L., Kuźnik T., Zdonek B.: Computer – aided charge management system for electric steelworks. Archives of Metallurgy and Materials, 2008, t.53, nr 2, s. 633-635
 2. Cichy B., Folek S., Krztoń H.: Food multiphosphates – preparation and properties. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2009, t.57, nr 3, s. 944-950
 3. Krztoń H.J., W. Pilarczyk W.: Rietveld quantitative phase analyses in iron alloys processed by mechanical alloying method. Zeitschrift für Kristallographie, Supplement Issue, 2009, nr 30, Proceedings of EPDIC 11, s. 291-296
 4. Sołek K., Łukaszek-Sołek A., Kuziak R.: Własności reologiczne stopów metali formowanych tiksotropowo w warunkach bliskich punktowi solidus. Archives of Civil and Mechanical Engineering,t.IX, 2009, nr 1, s. 111-117
 5. Simka W., Iwaniak A., Nawrat G., Maciej A., Michalska J., Radwański K., Gazdowicz J.: Modification of titanium oxide layer by calcium and phosphorus. Electrochimica Acta, t.54, 2009, s.6983-6988
 6. Tomkiewicz P., Arabasz S., Adamowicz B., Miczek M., Mizsei J., Zahn D. R. T., Hasegawa H.,Szuber J.: Surface electronic properties of sulfur-treated GaAs determined by surface photovoltagemeasurement and its computer simulation. Surface Science, t.603, 2009, nr 3, s. 498-502

Publikacje w recenzowanych czasopismach zagranicznych lub polskich o zasięgu co najmniej krajowym

 1. Adamczyk M., Zalecki W., Hadasik E., Kuc D.: Wpływ odkształcenia i parametrów chłodzenia na przebieg przemian fazowych i strukturę niskostopowej stali TRIP. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Forming 2009, Hutnik – Wiadomości Hutnicze, 2009, nr 8, s. 549-552
 2. Cmiel K.M., Solowski Z., Zalecki W., Kuziak R.: Controlled Rolling and Cooling of Microalloyed CHQ Wire Rod. Hutnickie Listy, 2009, t.62, nr 2, s. 32-37
 3. Dobrzański J., Sroka M.: Automatic classifi cation of the 13CrMo4-5 steel worked in creep conditions. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, t.29, 2008, nr 2 (sierpień), s. 147-150
 4. Dobrzański J., Zieliński A., Sroka M.: Microstructure, properties investigation and methodology of the state evaluations of 23(2,25Cr-0,3Mo-1,6W-V-Nb) steel in boilers application. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, t.32, 2009, nr 2 (luty), s. 142-153
 5. Dobrzański J., Zieliński A., Sroka M.: The infl uence of simultaneous impact of temperature and time on the properties and structure of X10CrWMoVNb9-2 steel. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, t.34, 2009, nr 1 (maj), s. 7-14
 6. Gawiąd J., Madej W., Kuziak R., Pietrzyk M.: Wieloskalowy model procesu walcowania na gorąco z uwzględnieniem dynamicznej rekrystalizacji. Hutnik – Wiadomości Hutnicze, 2008, nr 12, s. 702-706
 7. Grajcar A., Krztoń H.: Effect of isothermal bainitic transformation temperature on retained austenite fraction in C-Mn-Si-Al-Nb-Ti TRIP type steel. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, t.35, 2009, nr 2 (sierpień), s. 169-176
 8. Kliś J., Sozańska M., Grosman F., Kuziak R.: Wpływ parametrów procesu galvanealingu na mikrostrukturę, skład chemiczny oraz fazowy powłoki cynkowej. Hutnik – Wiadomości Hutnicze, 2009, nr 9, s. 689-689
 9. Krztoń H., Pogorzałek J., Różański P., Smolec B.: Określenie możliwości ponownego użycia żużli z pozapiecowej obróbki ciekłej stali. Charakterystyka zużytych żużli kadziowych, Hutnik – Wiadomości Hutnicze, 2009, t.76, nr 6, s. 393-399
 10. Kuc D., Pidvysots’kyy V., Kuziak R..: Model zmian naprężenia uplastyczniającego i struktury w warunkach odkształcenia plastycznego na gorąco stali austenitycznej. Hutnik – Wiadomości Hutnicze, 2009, nr 8, s. 604-607
 11. Kuc D., Kuziak R., Pietrzyk M.: Rheological model of the austenitic steel subjected to hot deformation, accounting for the microstructure evolution. Hutnik – Wiadomości Hutnicze, 2009, nr 8, s. 607-610
 12. Kuziak R., Pidvysots’kyy V., Drozdowski K.: Validation of the thermo-mechanical-microstructural model of hot forging process. Committee of Metallurgy of the Polish Academy of Sciences, Kraków, Akapit, 2009, s. 424-434
 13. Merder T., Pieprzyca J., Kudliński Z., Bulkowski L., Galisz U., Kania H.: Modelowanie przepływu stali w kadzi pośredniej urządzenia COS w stalowni Baildon Gonar-Bis Sp. z o.o. Hutnik – Wiadomości Hutnicze, 2009, nr 3, s. 178-184
 14. Mróz J., Borinder T., Niesler M.: Dust – gas emission in iron- and steelmaking industry. Hutnik – Wiadomości Hutnicze, 2009, nr 10, s. 735-740
 15. Niesler M., Poniewierska-Mokryńska B.: Rola dokumentów referencyjnych BAT w dyrektywie Unii Europejskiej dotyczącej emisji przemysłowych. Hutnik – Wiadomości Hutnicze, 2009, nr 9, s. 712-714
 16. Niesler M., Poniewierska-Mokryńska B.: Wspólnotowy system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych po roku 2012. Hutnik – Wiadomości Hutnicze, 2009, nr 11, s. 819-823
 17. Nowacki K., Kania H.: Doświadczenia w obróbce ultradźwiękowej ciekłej stali na skalę półprzemysłową. Hutnik – Wiadomości Hutnicze, 2009, nr 7, s. 470-473
 18. Nowak J., Węglarczyk S., Kuziak R., Drozdowski K.: Computer aided design of manufacturing technology for copper-chromium alloys. Computer Methods in Materials Science, t.8, 2008, nr 4, s. 186-195
 19. Pawlak S.J., Krztoń H.J.: Cold worked high alloy ultra-high strength steels with aged martensite structure. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering t.36, 2009, Issue 1 (wrzesień), s. 18-24
 20. Pietrzyk M., Kuziak R.: Naprężenie uplastyczniające stopów miedzi z chromem odkształcanych na gorąco dla temperatur i prędkości odkształcenia występujących w procesie kucia. Rudy i Metale Nieżelazne, 2009, R-54, nr 4, s. 208-216
 21. Płachta A., Kuc D., Woźniak D.: Badania plastyczności i struktury po odkształceniu plastycznym na gorąco nowego gatunku stali niskowęglowej niestopowej. Hutnik – Wiadomości Hutnicze, 2009, nr 8, s. 646-650
 22. Rauch Ł., Madej Ł., Kuziak R., Matuszyk P.J., Pietrzyk M., Gierulski B., Chochorowski A.: Hybrydowy system wspomagania projektowania technologii produkcji taśm szerokich walcowanych na gorąco w ArcelorMittal. Hutnik – Wiadomości Hutnicze, 2009, nr 4, s. 290-296
 23. Rodak K., Radwański K., Niewielski G., Wiedermann J.: Characterization of ultrafine grain Cu structure by using EBSD technique. Inżynieria Materiałowa, 2009, nr 3, s. 169-173
 24. Szulc W., Kardas M.: Restrukturyzacja sektora stalowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Hutnik – Wiadomości Hutnicze, 2009, nr 2, s. 149-155
 25. Szulc W., Rębiasz B.: Dystrybucja stalowych wyrobów hutniczych w Polsce. Hutnik – Wiadomości Hutnicze, 2009, nr 3, s. 204-210
 26. Więcek B., Świątczak T., Olbrycht R., Wittchen W., Borecki M.: Badanie emisyjności żużla stalowniczego w zakresie podczerwieni MWIR i LWIR. Pomiary, Automatyka, Kontrola, 2009, nr 11, s. 914-918
 27. Woźniak D., Tkocz M., Cyganek Z.: Zmiany stanów termomechanicznych w pobliżu pęknięć w strefach przypowierzchniowej i środkowej ciągłego wlewka płaskiego w procesie walcowania na gorąco blach. Hutnik – Wiadomości Hutnicze, 2009, nr 8, s. 670-673
 28. Zieliński A., Dobrzański J., Golański G.: Estimation of the residual life of L17HMF cast steel elements after long-term service. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. t.34, 2009, nr 2 (czerwiec), s. 137-144

Publikacje w innych czasopismach i materiałach konferencyjnych

 1. Burdek M., Stępień J., Wójtowicz W.: Zmodyfikowana technologia wytwarzania korpusów silników rakietowych. Materiały konferencyjne IV Konferencji Naukowo-Technicznej „Amunicja 2009” – Perspektywy rozwoju krajowej produkcji napędów rakietowych, Kołobrzeg, 2009, s. 185-192
 2. Dobrzański J.: Charakterystyki materiałowe stali 10CrMo910 (10H2M) po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania niezbędne w ocenie stanu i przydatności do dalszej eksploatacji materiału elementów ciśnieniowych kotłów energetycznych. Energetyka, 2009, Zeszyt tematyczny, nr XIX, s. 27-33
 3. Dobrzański J.: Charakterystyki materiałowe stali 14MoV63 (13HMF) po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania jako niezbędne składowe oceny stanu i przydatności do dalszej eksploatacji poza obliczeniowy czas pracy elementów części ciśnieniowej kotłów energetycznych. Energetyka, 2009, Zeszyt tematyczny nr XIX, s. 33-39
 4. Dobrzański J., Kowalski B., Wodzyński J.: Diagnostyka techniczna elementów krytycznych części ciśnieniowej kotłów energetycznych pracujących w warunkach pełzania po przekroczeniu obliczeniowego czasu pracy. Aktualne Problemy Budowy i Eksploatacji Kotłów; Politechnika Śląska, Prace IMiUE, t.1, 2009, Zeszyt 23, s. 85-126
 5. Dobrzański J., Pasternak J.: Krajowe doświadczenia w zakresie możliwości zastosowania wysokochromowych stali martenzytycznych na elementy krytyczne kotłów o parametrach nadkrytycznych. Aktualne Problemy Budowy i Eksploatacji Kotłów; Politechnika Śląska, Prace IMiUE, t.1, 2009, Zeszyt 23, s. 153-186
 6. Dobrzański J., Pasternak J.: Możliwości stosowania nowych niskostopowych stali bainitycznych na ściany membranowe kotłów o parametrach nadkrytycznych w warunkach dużego krajowego wytwórcy. Aktualne Problemy Budowy i Eksploatacji Kotłów; Politechnika Śląska, Prace IMiUE, t.1, 2009, Zeszyt 23, s. 127-152
 7. Dobrzański J., Pasternak J.: Properties and structural evaluation of similar welded joints designated for new boiler with supercritical parameters, 41. Kraftwerkstechnisches Colloquium 2009, Sichere und nachhaltige Energieversorgung, Betrieb und Instandhaltung, 13-14.10.2009, Drezno, s. 21
 8. Dobrzański J., Pasternak J.: Properties evaluation and applications of base materials and welded joints made from new generation bainitic creep-resisting steels. 41. Kraftwerkstechnisches Colloquium 2009, Sichere und nachhaltige Energieversorgung, Betrieb und Instandhaltung, 13-14.10.2009, Drezno, s. 22
 9. Dobrzański J., Pasternak J.: Reliability and safety of the power equipment in respect of properties evaluation of welded joints made from new generation creep-resisting steels. Proceedings of ASME Pressure Vessels & Piping Division Conference PVP2009-77044, 26-30.07.2009, Praga, Czechy
 10. Dobrzański J., Paszkowska H.: Ocena przydatności do eksploatacji materiału naprawczych złączy spawanych komór przegrzewaczy pary wykonanych z wysokochromowych stali martenzytycznych po eksploatacji poza obliczeniowy czas pracy. Energetyka, 2009, Zeszyt tematyczny nr XIX, s. 40-46
 11. Dobrzański J., Zieliński A., Paszkowska H.: Wybrane charakterystyk materiału i złączy spawanych nowej niskostopowej stali o osnowie ferrytycznej na elementy części ciśnieniowej kotłów o parametrach nadkrytycznych pracujące w warunkach pełzania. Energetyka, 2009, Zeszyt tematyczny nr XIX, s. 46-49
 12. Garbarz B.: Koncepcja uruchomienia centrum produkcji i rozwoju metalowych materiałów konstrukcyjnych do zastosowań w przemyśle obronnym. Materiały konferencyjne IV Konferencji Naukowo-Technicznej „Amunicja 2009” – Perspektywy rozwoju krajowej produkcji napędów rakietowych, Kołobrzeg, 2009, s. 83-92
 13. Gawor J., Garbarz B., Woźniak D., Ujma K., Cierniak H.: Projektowanie parametrów obróbki cieplno-plastycznej blach grubych z nowoczesnych stali na konstrukcje morskie o podwyższonej odporności na kruche pękanie. Materiały konferencyjne IV Konferencji „Nowe materiały – nowe technologie w przemyśle okrętowym i maszynowym”, 22-25.06.2009, Międzyzdroje, s. 68-69
 14. Kuźnik T., Szulc W., Kuźnik A.: Computer system for optimal slab cutting in heavy plates rolling mill. Proceedings of IT for Steel 2009 Conference, 16-19.06.2009, Dalian, Chiny, s. 316-320
 15. Kuźnik T., Szulc W., Kuźnik A.: Computer system for support of optimization of blast furnace sinter manufacturing process. Proceedings of IT for Steel 2009 Conference, 16-19.06.2009, Dalian, Chiny, s. 1105-1114
 16. Kuźnik T., Szulc W., Kuźnik A: On-line computer system for designing manufacturing techniques and quality control of rolls for rolling mills. Proceedings of IT for Steel 2009 Conference, 16-19.06.2009, Dalian, Chiny, s. 1115-1128
 17. Marcisz J., Stępień J., Materniak J., Karczmarek Z.: Podstawy technologii produkcji łuski stalowej kalibru 30 mm., Materiały konferencyjne IV Konferencji Naukowo-Technicznej „Amunicja 2009” – Perspektywy rozwoju krajowej produkcji napędów rakietowych, Kołobrzeg, 2009, s. 163-172
 18. Paszkowska H., Zieliński A.: Własności mechaniczne i struktura stali HCM12A po ekspozycji w warunkach pełzania. Materiały konferencyjne XXXVII Szkoły Inżynierii Materiałowej, 29.09 - 2.10.2009, Krynica, s. 429-433
 19. Pietrzyk M., Kusiak J., Kuziak R., Zalecki W.: Optimization of laminar cooling of hot rolled DP steels”. XXVIII Verformungskundliches Kolloquium: 28.02. - 03.03.2009: Planneralm, Steiermark: Tagungsband; Hrsg. Bruno Buchmayr, Montanuniversität , Lehrstuhl für Umformtechnik. Department Product Engineering. Leoben: Umformtechnik, cop.2009. ISBN 978-3-902078-12-4. s. 285-294
 20. Stecko J., Niesler M.: Wykorzystanie alternatywnych paliw zastępczych w procesie spiekania. XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Produkcja i zarządzanie w hutnictwie”, Zakopane 25-27.06. 2009 r. Materiały konferencyjne pod redakcją Jana Mroza pt. Produkcja i zarządzanie w hutnictwie, Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Politechniki Częstochowskiej.2009, s. 32-35
 21. Stępień J., Garbarz B., Burdek M., Marcisz J., Burian W.: Nowoczesne materiały stalowe do wytwarzania okuć, łusek, korpusów pocisków rakietowych i artyleryjskich oraz pancerzy. Materiały konferencyjne XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Uzbrojenie 2009” – Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia, s. 446-457
 22. Stępień J., Garbarz B., Burdek M., Marcisz J., Burian W.: Nowoczesne materiały stalowe do wytwarzania okuć, łusek, korpusów pocisków rakietowych i artyleryjskich oraz pancerzy. Problemy Techniki Uzbrojenia, 2009, nr 3, zeszyt 111, s. 15-26
 23. Szulc W.: Analiza porównawcza zapisów prawnych w prawie UE i prawie polskim w odniesieniu do pomocy publicznej dla sektora stalowego. Biuletyn AGH, 2009, t.17, nr 5
 24. Więcek B., Świątczak T., Olbrycht R., Wittchen W., Borecki M.: Badanie emisyjności żużla stalowniczego w zakresie podczerwieni MWIR i LWIR. Materiały VIII Konferencji Krajowej „Termografia i termometria w podczerwieni”, 22-24.10.2009, Ustroń Jaszowiec, streszczenia referatów, s. 107-108
 25. Wittchen W., Niesler M., Borecki M., Zdonek B.: Application of thermovision method in analysing metallurgical processes. 9th International Conference on Quantitative Infrared Thermography, 2-5.07. 2008, Kraków-Poland, s. 101-104
 26. Mordarski G., Mosiałek M., Nowak P., Simka W., Nawrat G, Gazdowicz J., Radwański K., Michalska J.K.: Conversion coatings on magnesium alloys: EIS and SEM studiem. 2nd International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/Liquid Interface. ISSIS. Book of abstracts. Kraków: Polish Academy of Sciences. Institute of Catalysis and Surface Chemistry, 2009, 31.05 - 3.06.2009, Kraków, s. 74
 27. Simka W., Nawrat G., Nowak P., Mosiałek M., Mordarski G., Szade J., Winiarski A., Żak J., Radwański K.: Electropolishing and anodization of Ti13Nb13Zr Allom, 2nd International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/Liquid Interface. ISSIS. Book of abstracts. Kraków: Polish Academy of Sciences. Institute of Catalysis and Surface Chemistry, 2009, 31.05 - 3.06.2009, Kraków, s. 92
 28. Simka W., Nawrat G., Nowak P., Mosiałek M., Mordarski G., Radwański K., Gazdowicz J.: Conversion-coating treatment for AMS 4439 alloy by permanganate-phosphate solutions, 36th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, May 25-29, 2009. Proceedings.Ed. J. Markoš. Slovak Society of Chemical Engineering, Institute of Chemical and Environmental Engineering. Slovak University of Technology in Bratislava. Bratislava : Slovak University of Technology, 2009, 25-29.05.2009, Tatranské Matliare, Słowacja, s. 298
 29. Burdek M., Garbarz B., Sińczak J., Kobic J.: Zastosowanie symulacji numerycznych do opracowania zmodyfikowanej technologii wytwarzania odkuwek pierścieniowych o wysokiej jakości powierzchni. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.61, 2009, nr 2, s. 13-19
 30. Burdek M., Garbarz B., Stępień J., Hajduk Z., Musiał A., Reszke J., Kobic J.: Weryfikacja przemysłowa zmodyfikowanej technologii wytwarzania odkuwek pierścieniowych o wysokiej jakości powierzchni. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.61, 2009, nr 4, s. 11-16
 31. Burian W., Garbarz B.: Metody otrzymywania nanostruktur w metalach i stopach oraz mechanizmy odkształcenia plastycznego stopów nanostrukturalnych. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.61, 2009, nr 1, s. 1-8
 32. Dobrzański J., Zieliński A., Paszkowska H.: Wyznaczanie trwałości resztkowej i czasu dalszej bezpiecznej pracy na przykładzie materiału rodzimego i złącza spawanego. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.61, 2009, nr 1, s. 9-25
 33. Dobrzański J.: Diagnostyka uszkodzeń elementów ciśnieniowych urządzeń energetycznych w ocenie przyczyn powstawania awarii na podstawie badań materiałowych. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.61, 2009, nr 2, s. 36-45
 34. Garbarz B., Rębiasz B.: Średniookresowa prognoza wielkości i struktury asortymentowej zużycia, importu, eksportu i produkcji stalowych wyrobów hutniczych w Polsce. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.61, 2009, nr 4, s. 17-24
 35. Kubecki M., Spiewok W.: Opracowanie i wdrożenie metod identyfi kacji oraz oznaczania zawartości lotnych węglowodorów aromatycznych (BTEX) w odpadach hutniczych, glebie i wodzie. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.61, 2009, nr 1, s. 43-46
 36. Marcisz J., Mazur A.: Fizyczna i numeryczna symulacja chłodzenia natryskowego stalowych wlewków ciągłych w celu optymalizacji technologii przemysłowych. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.61, 2009, nr 2, s. 20-35
 37. Miczka M.: Skutki globalnego kryzysu gospodarczego dla hutnictwa żelaza i stali. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.61, 2009, nr 2, s. 46-54
 38. Niesler M., Kozik C.: Badania nad ograniczeniem emisji CO2 z procesu wytopu surówki poprzez wykorzystanie gazu wielkopiecowego do redukcji rudy żelaza. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.61, 2009, nr 1, s. 26-33
 39. Niesler M., Poniewierska-Mokryńska B.: Systemy recyrkulacji spalin stosowane w spiekalniach rud. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.61, 2009, nr 3, s. 16-21
 40. Niesler M., Stecko J.: Spiekanie zaolejonych odpadów żelazonośnych metodą podwójnej warstwy z recyrkulacją spalin. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.61, 2009, nr 3, s. 5-9
 41. Niesler M.: Brykietowanie szlamów konwertorowych w brykieciarce walcowej. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.61, 2009, nr 4, s. 35-43
 42. Niesler M.: Komputerowy program do obliczania bilansu cieplno-materiałowego wielkiego pieca. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.61, 2009, nr 4, s. 29-34
 43. Niesler M.: Nowe podejście do procesu wielkopiecowego w projekcie ULCOS. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.61, 2009, nr 3, s. 1-4
 44. Niesler M.: Obniżanie zużycia paliwa w wielkim piecu poprzez centralny zasyp koksu. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.61, 2009, nr 4, s. 25-28
 45. Poniewierska-Mokryńska B., Niesler M.: Odpylanie i neutralizacja spalin w spiekalniach rud. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.61, 2009, nr 3, s. 22-28
 46. Różański P., Pogorzałek J., Krztoń H., Smolec B., Stelmach S., Barański J., Witek J.: Badania nad utylizacją zużytego katalizatora niklowo-molibdenowego. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.61, 2009, nr 1, s. 34-42
 47. Stecko J., Niesler M.: Możliwości poprawy struktury ziarnowej koksiku w procesie spiekania poprzez jego granulowanie. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.61, 2009, nr 3, s. 10-15


Powrótwersja do druku