×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

2013 rok

Monografie

 1. Chmielniak T., Dobrzański J., Rusin A.: Badania stali X12CrMoWVNbN10-1-1 w aspekcie możliwości zastosowania na wirniki turbin parowych bloków energetycznych na parametry nadkrytyczne. Rozdział 8, s.107-128, W: Praca zbiorowa pod redakcją A. Hernasa, J. Pasternaka: „Materiały i technologie stosowane w budowie kotłów o parametrach nadkrytycznych o temperaturze pary do 700˚C”, Gliwice 2013; ISBN 978-83-60837-68-9
 2. Dobrzański J.: Analiza przyczyn występowania pęknięć w złączach spawanych elementów ścian szczelnych komory parownika kotłów o nadkrytycznych parametrach pracy wykonanych z niskostopowej stali bainitycznej nowej generacji. Rozdział 9; s. 129-168 W: Praca zbiorowa pod redakcją A. Hernasa, J. Pasternaka: Materiały i technologie stosowane w budowie kotłów o parametrach nadkrytycznych o temperaturze pary do 700˚C”, Gliwice 2013; ISBN 978-83-60837-68-9
 3. Dobrzański J., Dziuba-Kałuża M.: Ocena przydatności do eksploatacji złączy spawanych elementów krytycznych części ciśnieniowej bloków energetycznych  z niskostopowych stali Cr-Mo i Cr-Mo-V po eksploatacji poza obliczeniowym czasem pracy na podstawie badań właściwości mechanicznych i mikrostruktury. Rozdział 10; s.169-190, W: Praca zbiorowa pod redakcją A. Hernasa, J. Pasternaka: Materiały i technologie stosowane w budowie kotłów o parametrach nadkrytycznych o temperaturze pary do 700˚Co, Gliwice 2013; ISBN 978-83-60837-68-9
 4. Dobrzański J., Paszkowska H., Zieliński A.: Wpływ temperatury i naprężenia na mikrostrukturę i właściwości martenzytycznych stali wysokochromowych X10CrMoVNb9-1 i X12CrCoWVNb12-2-2. Rozdział 11; s. 191-222, w: Materiały i technologie stosowane w budowie kotłów o parametrach nadkrytycznych o temperaturze pary do 700˚C”, Gliwice 2013; ISBN 978-83-60837-68-9
 5. Dobrzański J., Zieliński A.: Austenityczne stale w gatunkach Super 304H i HR3C na elementy części ciśnieniowej kotłów bloków energetycznych o nadkrytycznych parametrach pracy. Rozdział 12; s. 223-244 W: Materiały i technologie stosowane w budowie kotłów o parametrach nadkrytycznych o temperaturze pary do 700˚Co, Gliwice 2013; ISBN 978-83-60837-68-9
 6. Stępień J.: Technologiczne i użytkowe charakterystyki stali na korpusy silników rakietowych. ISBN 987-83-916893-9-4, Instytut Metalurgii Żelaza, monografia nr 5, 2013
 7. Szulc W.: Transformacja polskiego hutnictwa żelaza do gospodarki wolnorynkowej. ISBN978-83-916893-8-7, Instytut Metalurgii Żelaza, monografia nr 4, 2013
 8. Woźniak D.: Wpływ stanów mechanicznych w kotlinie walcowniczej na zamykanie i zgrzewanie nieciągłości we wlewkach z COS, ISBN 978-83-916893-1-8, Instytut Metalurgii Żelaza, monografia nr 3, 2013
 9. Holzer M, Dańko R., Dańko J., Kubecki M., Żymankowska-Kumon S., Bobrowski A., Spiewok W.: Ocena szkodliwości materiałów wiążących stosowanych do mas formierskich i rdzeniowych nowej generacji. The assesment of harmfulness of binding materials used for a new generation of core and molding sands, praca zbiorowa pod red. M. Holtzera, R. Dańko AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków, Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2013, 306 s., ISBN: 978-83-63663-19-3

Publikacje w recenzowanych czasopismach z listy filadelfijskiej Instytutu Informacji Naukowej

 1. Chen H., Kuziak R., Van Der Zwaag S.: Experimental evidence of the effect of alloying additions on the stagnant stage length during cyclic partial phase transformations. Metallurgical and Materials Transactions A, t. 44, 2013, nr 17, s.5617-5621
 2. Grajcar A., Radwanski K., Krztoń H.: Microstructural analysis of a thermomechanically processed Si-Al TRIP steel characterized by EBSD and X-Ray techniques. Solid State Phenomena, t.203-204, 2013, s.34-37
 3. Holtzer M., Żymankowska-Kumon S., Kubecki M., Kwaśniewska-Królikowska D.: Harmfulness assessment of resins used as lustrous carbon carriers in bentonite moulding sands (Ocena szkodliwości żywic stosowanych jako nośniki węgla błyszczącego w masach z bentonitem). Archives of Metallurgy and Materials, Polish Academy of Science, t.58, 2013, nr 3, s. 817–822
 4. Kania H., Nowacki K., Lis T.: Impact of the density of the mould powder on thickness of the layer of liquid slag in the continuous caster mould. Metalurgija, 2013, t.52, nr 2, s. 204-206
 5. Krztoń H., Niesler M., Kania Z.: The application of the X-ray microdiffraction to study some industrial problems. Powder Diffraction, t.28, 2013, nr S2 (September), s.133-143
 6. Krztoń H., Kuc D., Kania Z.: The Studies of Texture in Cold Rolled and Annealed Sheets of Mn-Al Steel. Solid State Phenomena, t.203-204, 2013, s.38-41 (doi:10.4028/www.scientific. net/SSP.203-204.38)
 7. Kuziak R. Zygmunt T.: A New Method of Rail Head Hardening of Standard-Gauge Rails for Improved Wear and Damage Resistance. Steel Research International, t.84, January 2013, nr 1, s.13–19,
 8. Lipar J., Matula T., Niesler M., in.:.Wastes from the coal-enrichment process as alternative reducers for lead smelting from lead-acid accmulator scrap , Metalurgija, t.52, 2013, nr 4 (Oct-Dec), s.493-496
 9. Madej L., Sieradzki L., Sitko M., Perzynski K., Radwanski K., Kuziak R.: Multi scale cellular automata and finie element based model for cold deformation and annealing of a ferritic-pearlitic microstructure. Computational Materials Science, t. 77, 2013, s.172-180
 10. Niesler M., Blacha L., Łabaj J. i in..  A study on the process of fine-grained plumbiferous material agglomeration, Metalurgija, t.52, 2013, nr 4, (Oct-Dec), s.521-524
 11. Pietrzyk M., Kuziak R., Pidvysots’kyy R., Nowak J., Węglarczyk S., Drozdowski K.: Computer-Aided Design of Manufacturing Chain Based on Closed Die Forging for Hardly Deformable Cu-Based Alloys. Metallurgical and Materials Transactions A, 44A, 2013, s.3281-3302
 12. Swadźba R, Hetmańczyk M, Wiedermann J, Swadźba L., Moskal G., Witala B., Radwański K.: Microstructure degradation of simple, Pt- and Pt+Pd-modified aluminide coatings on CMSX-4 superalloy under cyclic oxidation conditions. Surface and Coatings Technology. 2013, nr 215 s.16-23
 13. Swadźba R., Wiedermann J., Hetmańczyk M., Swadźba L., Witala B.: Microstructure degradation of EB-PVD TBCs on Pd-Pt-modified aluminide coatings under cyclic oxidation conditions. Surface & Coatings Technology 2013, nr 237 s.16–22

Publikacje w recenzowanych czasopismach zagranicznych lub polskich o zasięgu co najmniej krajowym

 1. Adamczyk J., Suliga M., Pilarczyk J.W., Konać J., Burdek M.: Wpływ geometrii ciągadła na wytrzymałość zmęczeniową drutów ze stali. Hutnik – Wiadomości Hutnicze, t.80, 2013, nr 1, s.7-9
 2. Burian W., Marcisz J.: Kinetyka procesów wydzieleniowych w stalach maraging podczas krótkotrwałego starzenia. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 2, s.8-14
 3. Dobrzański J., Cieśla M.: Wpływ długotrwałej eksploatacji na zmianę właściwości użytkowych materiału komór przegrzewaczy pary pracujących w warunkach pełzania wykonanych z martenzytycznej stali X20CrMoV11-1. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 4, s.23-38
 4. Dziuba–Kałuża M., Dobrzański J., Zieliński A.: Mechanical properties of Cr-Mo and Cr-Mo-V low-alloy steel welded joints after long-term service under creep conditions. Archives of Materials Science and Engineering, t.63, 2013, nr 1 (September), s.5-12
 5. Grajcar A., Skrzypczyk P., Woźniak D., Kołodziej S.: Semi-industrial simulation of hot rolling and controlled cooling of Mn-Al TRIP steel sheets. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, t. 57, nr 1, 2013, s.38-47
 6. Kania H., Lis T.: Kształtowanie właściwości smarujących zasypek krystalizatorowych. Hutnik – Wiadomości Hutnicze, t. 80, 2013, nr 12, s. 823-827
 7. Kania H., Pieprzyca J., Majchrowicz I.: Regulacja przepływu strumienia ciekłej stali w kadzi pośredniej urządzenia cos za pomocą inhibitorów turbulencji. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 2, s.27-32
 8. Kubecki M., Holtzer M., Żymanowska-Kumon S.: Investigations of the Temperature Influence on Formation of Compounds from the BTEX Group During the Thermal Decomposition of Furan Resin. Archives of Foundry Engineering, t.13, 2013; nr 2, s.85-90
 9. Kubiczek M., Stankiewicz G., Spiewok W.: Eksploracja wyników analiz atestacyjnych wzorców produkcji IMŻ jako bazy dla systemu oceny niepewności z wykorzystaniem równania Horowitza. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 1, s.7-15
 10. Marcisz J., Burian W., Adamczyk M.: Właściwości mechaniczne stali maraging MS300 po starzeniu krótkotrwałym. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 2, s.2-7
 11. Miczka M.: Analiza kointegracyjna polskiego rynku pracy. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 2, s.33-38
 12. Molenda R., Kuziak R.: Zmodyfikowany test Hole Expansion. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 4, s.60-64
 13. Niesler M.: Dopalanie spalin z procesu spiekania z zastosowaniem techniki mikrofalowej. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 1, s.2-6
 14. Palus R., Woźniak D., Gawor J.: Wpływ mikrostruktury prętów po walcowaniu na gorąco na właściwości wyrobów ciągnionych ze stali wysokostopowej z efektem TWIP. Hutnik - Wiadomości Hutnicze, t.80, 2013, nr 1, s.77-80
 15. Opara J., Wrożyna A.: Zastosowanie metody automatów komórkowych do opracowania cyfrowej reprezentacji wybranych cech mikrostruktury w oparciu o obrazy binarne jej składników. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 4, s.2-7
 16. Ostrowska-Popielska P., Sorek A., Gajda B.: Odzysk cynku ze szlamu konwertorowego przy wykorzystaniu procesów hydrometalurgicznych. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza. t. 65, 2013, nr 4, s.39-45
 17. Paszkowska H., Hernas A., Zieliński A., Dobrzański J.: Microstructural and mechanical properties changes of T321H steel after long time creep service. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, t.58, 2013, nr 1 (May), s.16-23.
 18. Pernach M., Kuziak R., Pietrzyk M.: Problem doboru najlepszego modelu do symulacji cyklu wytwarzania blachy ze stali DP. Rudy i Metale Nieżelazne, t. 58, 2013, nr 11, s.714-719,
 19. Pogorzałek J., Borecki M., Różański P.: Badania nad wykorzystaniem krajowej biomasy w produkcji zasypek odlewniczych. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 4, s.8-17
 20. Pogorzałek J., Różański P., Bulkowski L., Borecki M: Recykling żużli z procesów pozapiecowej obróbki ciekłej stali. Hutnik – Wiadomości Hutnicze, t. 80, 2013, nr 6, s. 447-455
 21. Romański P., Burdek M., Ciepiela W., Suliga M., Pilarczyk J.W.: Wpływ prędkości wyciskania na wybrane parametry chropowatości powierzchni wyciskanych profili ze stopu aluminium AlMgSi0,5. Hutnik Wiadomości Hutnicze, t. 80, 2013, nr 1, s.98-100
 22. Romański P., Burdek M., Pilarczyk J.W.: Wpływ prędkości wyciskania oraz metod uszlachetnia powierzchni wyciskanych profili aluminium AlMgSi0,5 na wybrane parametry chropowatości. Rudy i Metale, 2013, nr 11, s.668-672
 23. Skupień P., Rozmus R.: Identyfikacja wydzieleń występujących w strukturze blach cienkich ze stopu magnezu AM50. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza. t. 65, 2013, nr 4, s.18-22
 24. Smyk G., Franzke M., Kuziak R., Pietrzyk M.: Numerical simulation of rolling-cooling sequence for rails. Hutnik-Wiadomości Hutnicze, t.80, 2013, nr 8, s.593-597
 25. Sorek A., Kania H.: Wpływ smarowania na jakość powierzchni wlewków ciągłych. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 1, s.28-35
 26. Sorek A., Ostrowska-Popielska P., Kaczmarzyk R., Mroczek T.: Możliwości wykorzystania biomasy w procesach hutniczych. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 4, s.46-52
 27. Spiewok W.: Analiza porowatości wyrobów metalowych metodą emisyjnej spektrometrii optycznej ze wzbudzeniem iskrowym. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 3, s.22-28
 28. Sroka M., Zieliński A.: Computer assisted evaluation degree of exhaustion of T23 (2,25Cr-0,3Mo-1,6W-V-Nb) steel after long-term annealing. Archives of Materials Science and Engineering, t. 64, 2013, nr 2 (December), s.52-60
 29. Stankiewicz G., Kubiczek M.: Badania przydatności bezwzorcowej analizy metodą XRF do określania składu chemicznego materiałów metalurgicznych. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 1, s.16-21
 30. Stankiewicz G., Stec K.: Optymalizacja metod korekcji wpływów międzypierwiastkowych we fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej w zastosowaniu do analizy superstopów wieloskładnikowych część 2. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 3, s.2-21
 31. Strąkowski R., Pacholski K., Więcek B., Olbrycht R., Wittchen W., Borecki M.: Program do wyznaczania statystycznych cech promiennych żużla stalowniczego. Pomiary Automatyka Kontrola, 2013, nr 9, s. 985 – 988
 32. Swadźba R. , Wiedermann J.: Zastosowanie metody STEM oraz FIB w badaniach struktury warstwy wierzchniej żarowytrzymałego monokrystalicznego nadstopu niklu po utlenianiu wysokotemperaturowym. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 2, s.15-20
 33. Swadźba R., Wiedermann J., Rozmus R.: Analiza mikrostruktury powłokowych barier cieplnych tbc po teście cyklicznego utleniania w temperaturze 1100°C. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 3, s.29-34
 34. Szypuła I., Zdonek B.: Badania przydatności materiałów zawierających związki organiczne jako reduktorów do spiekania i redukcji rud żelaza oraz odpadów żelazonośnych. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 1, s.36-44
 35. Wiedermann J., Radwański K., Adamiec A., Gazdowicz J.: Wpływ odkształcenia na zimno i obróbki cieplnej na właściwości mechaniczne i strukturę taśm przeznaczonych na piły taśmowe. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 1, s.22-27
 36. Więcek B., Strąkowska M., De Mey G., Marzec S., Wittchen W.: Influence of infrared radiation on the human skin temperature – experimental data and modeling. Journal of Mechanics in Medicine and Biology, t.13, 2013, nr 3 (June), s.1350025-1-10, DOI 10.1142/S0219519413500255, http://www.worldscientific.com
 37. Wittchen W., Borecki M., Wiecek B., Pacholski K., Olbrycht R., Strąkowski R.: Ilościowe aspekty zastosowania termowizji w podczerwieni w hutnictwie żelaza i stali. Pomiary Automatyka Kontrola, 2013, nr 9, s. 916 – 919
 38. Zalecki W., Łapczyński Z., Rońda J., Gnot A.: Charakterystyki wysokotemperaturowe stopów inconel 625 i 718. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 3, s.35-41
 39. Zalecki W., Opara J., Wrożyna A.: Ilościowa analiza składu fazowego w wybranych stalach konstrukcyjnych. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 2, s.21-26
 40. Zawadzki M., Swadźba I., Mendla B., Moskal G., Witala B., Swadźba R.,  Toczek S.: Struktura warstw krzemowanych wytwarzanych metodą kontaktowo-gazową na niobie i stopie niobu. Inżynieria Materiałowa, t.34, 2013, nr 6 (196), Listopad-Grudzień, s.921-924
 41. Zdonek B., Szypuła I., Binek S., Kowalski J., Dudkiewicz P., Karbowniczek M., Barański J.: Innowacyjne rozwiązania w technologii produkcji wielkogabarytowych odkuwek z ultraczystych stali dla urządzeń energetycznych. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 4, s.53-59
 42. Zieliński A.: Austenitic steels for boiler elements in USC power plants. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, t.57, 2013, nr 2 (April), s.68-75
 43. Zieliński A., Dobrzański J.: Ocena stanu i przydatności do dalszej pracy materiału rurociągów parowych eksploatowanych powyżej obliczeniowego czasu pracy. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 3, s.42-55
 44. Zieliński A., Dobrzański J., Dziuba-Kałuża M.: Structure of welded joints of 14MoV6-3 and 13CrMo4-5 steel elements after design work time under creep conditions. Archives of Materials Science and Engineering, t. 61, 2013, nr 2 (June), s.69-76
 45. Zieliński A., Dobrzański J.: Characteristics of changes in properties and structure of X10CrMoVNb9-1 steel due to long-term impact of temperature and stress. Archives of Materials Science and Engineering, t.60, 2013, nr 2 (April), s.72-81

Publikacje w innych czasopismach i materiałach konferencyjnych

 1. Holtzer M., Dańko R., Żymankowska-Kumon S., Bobrowski A., Kubecki M.: Research on the gases generation during thermal decomposition of furan resins. Slévárenské formovaci materially, 10-11.04. 2013, Brno 2013 (Foundry moulding materials, Česká slévárenská společnost, 2013, ISBN: 978-80-02-02454-5, s.99–106
 2. Holtzer M., Kubecki M., Dańko R., Żymankowska-Kumon S., Bobrowski A.: Research on the influence of moulding sand with furan resin on the environment, 4th International Symposium on High-Temperature Metallurgical Processing: TMS 2013 annual meeting & exhibition, 3–7.03.2013, San Antonio, Texas, (Proceedings of a symposium, pod red. Tao Jiang, Hoboken, John Wiley & Sons, Inc., 2013, ISBN: 978-1-11860-569-1, s. 643–650
 3. Holtzer M., Żymankowska-Kumon S., Dańko R., Bobrowski A., Kubecki M.: Research on the gases generation during thermal decomposition of alkyd resins. EUROMAT 2013, European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes, 8–13.09.2013, Sevilla
 4. Marcisz J., Garbarz B., Burian W., Stępień J., Starczewski L.: Ballistic testing of nano-precipitation hardened and nano-duplex steels, 27th International Symposium on Ballistics, 22-26.04.2013, Freiburg, Germany, s.1834-1845
 5. Marcisz J., Garbarz B., Burian W., Stępień J., Starczewski L., Nyc R.: Badania balistyczne blach wykonanych z innowacyjnego gatunku stali bainitycznej NANOS-BA®”, (Ballistic testing of plates made of innovative bainitic steel grade NANOS-BA®). XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Problemy Rozwoju, Produkcji i Eksploatacji Techniki Uzbrojenia, Uzbrojenie’2013, 11-14.06.2013, Jachranka, s. 84
 6. Stępień J.:  Analiza porównawcza zapotrzebowania przemysłu obronnego na strategiczne materiały stalowe i krajowe możliwości produkcji tych materiałów. VI Konferencja Naukowo-Techniczna, Perspektywy Rozwoju Krajowej Produkcji Napędów Rakietowych oraz Amunicji Strzeleckiej i Artyleryjskiej, Kołobrzeg, 8‑12.09.2013, s. 159-171
 7. Strąkowski R., Pacholski K., Więcek B., Olbrycht R., Wittchen W., Borecki M.: Program do wyznaczania statystycznych cech promiennych żużla stalowniczego. X Jubileuszowa Konferencja Termografia i Termometria w Podczerwieni, s.73-74, 24-26.09.2013, Lwów, Ukraina, (abstrakt  materiały na nośniku pen driver + płyta)
 8. Strąkowski R., Pacholski K., Więcek B., Olbrycht R., Wittchen W., Borecki M.: Program do wyznaczania statystycznych cech promiennych żużla stalowniczego. Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna – Systemy 2013-Termografia i Termometria w Podczerwieni Metrologiczne Aspekty Miernictwa i Testowania, s.84–853 (abstrakt), 23‑27.09.2013, Lwów, Ukraina
 9. Wittchen W., Borecki M., Wiecek B., Pacholski K., Olbrycht R., Strąkowski R.: Ilościowe aspekty zastosowania termowizji w podczerwieni w hutnictwie żelaza i stali. X Jubileuszowa Konferencja Termografia i Termometria w Podczerwieni, s.71-72 (abstrakt materiały na nośniku pen driver + płyta), 24-26.09.2013, Lwów. Ukraina
 10. Wittchen W., Borecki M., Wiecek B., Pacholski K., Olbrycht R., Strąkowski R.: Ilościowe aspekty zastosowania termowizji w podczerwieni w hutnictwie żelaza i stali. Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna – Systemy 2013-Termografia i Termometria w Podczerwieni Metrologiczne Aspekty Miernictwa i Testowania, s.82–83 (abstrakt), 23‑27.09.2013, Lwów, Ukraina
 11. Zieliński A.: Ocena trwałości eksploatacyjnej stali żarowytrzymałych w skróconych próbach pełzania. XIV International Scientific Conference: New technologies and achievements in metallurgy, material engineering and production engineering, s.176-179, 6-7.06.2013, Częstochowa
 12. Zieliński A., Sikora R.: Struktura i właściwości stali P91 (X10CrMoVNb9-1) po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania w obliczeniowym czasie pracy. XIV International Scientific Conference: New technologies and achievements in metallurgy, material engineering and production engineering, s.180-183, 6-7.06.2013, Częstochowa

Komunikaty oparte na pracach badawczych - statutowych oraz finansowanych z Funduszu Badań Własnych wykonanych w 2013 roku publikowane we własnym czasopiśmie „Prace Instytutu Metalurgii Żelaza”

 1. Burdek M.: Analiza wpływu chropowatości i falistości blach stalowych walcowanych na zimno na parametry jakościowe powłok organicznych, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.65, 2013, nr 3, s.62-63
 2. Burian W., Marcisz J.: Kinetyka procesów wydzieleniowych w stalach maraging - obliczenia termodynamiczne i badania strukturalne, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.65, 2013, nr 1, s.61-63
 3. Dziuba-Kałuża M., Dobrzański J., Zieliński A.: Trwałość eksploatacyjna obwodowych złączy spawanych elementów krytycznych kotłów z niskostopowych stali Cr-Mo i Cr-Mo-V po długotrwałej pracy ponad czas obliczeniowy, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.65, 2013, nr 3, s.64-66
 4. Knapik P.: Opracowanie metody oznaczania śladowych zawartości As, Bi, Pb, Sb, Se, Te, Tl w stalach, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.65, 2013, nr 1, s.50-51
 5. Krztoń H., Kania Z., Marcisz J.: Rozwój tekstury w niskowęglowej stali wysokostopowej typu maraging na różnych etapach procesów obróbki plastycznej i cieplnej, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.65, 2013, nr 3, s.60-62
 6. Marcisz J., Garbarz B., Adamczyk M., Walnik B.: Opracowanie korelacji pomiędzy właściwościami mechanicznymi i mikrostrukturą a parametrami obróbki cieplnej stali niklowo-molibdenowych umacnianych dyspersyjnie, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.65, 2013, nr 3, s.68-70
 7. Mazur A., Pogorzałek J.: Modelowanie procesu odlewania stali do wlewków konwencjonalnych z wykorzystaniem programu ProCAST 3D, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.65, 2013, nr 3, s.70-72
 8. Niesler M., Stecko J., Różański P., Kubecki M.: Testowanie układu neutralizacji spalin z laboratoryjnej instalacji spiekalniczej, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.65, 2013, nr 3, s.72‑74
 9. Niżnik B., Garbarz B., Marcisz J., Gazdowicz J.: Odporność ultrawytrzymałych stali nanostrukturalnych na pękanie w niskiej temperaturze, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.65, 2013, nr 3, s.56-59
 10. Ostrowska-Popielska P., Sorek A.: Przegląd i wstępny dobór technologii odzysku cynku ze szlamów konwertorowych, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.65, 2013, nr 3, s.74-75
 11. Paszkowska H., Dobrzański J., Zieliński A.: Odporność na pełzanie stali T321H w stanie wyjściowym i po eksploatacji, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.65, 2013, nr 1, s.60-61
 12. Pidvysots'kyy V., Kuziak R., Łapczyński Z.: Rozwój komputerowej analizy danych uzyskanych w badaniach plastometrycznych mających na celu opracowywanie modelu rozwoju mikrostruktury i modelu reologicznego materiału, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.65, 2013, nr 1, s.45-47
 13. Pogorzałek J., Bulkowski L., Galisz U., Różański P.: Uruchomienie i testy odbiorcze nowego pieca próżniowego do wytapiania stali i stopów specjalnych o masie 30 kg, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.65, 2013, nr 1, s.56-58
 14. Pogorzałek J., Bulkowski L., Galisz U., Różański P., Stecko J.: Zbadanie możliwości wykorzystania odpadów z przetwórstwa zbóż w technologiach stalowniczych, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.65, 2013, nr 1, s.53-55
 15. Radwański K., Kuziak R., Wrożyna A.: Ilościowy opis wpływu cykli cieplnych na strukturę blach cienkich ze stali wielofazowych AHSS wyżarzanych w procesie ciągłym, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.65, 2013, nr 1, s.47-49
 16. Różański P., Bulkowski L., Pogorzałek J., Ostrowska-Popielska P., Borecki M.: Badania możliwości wykorzystania żużli stalowniczych jako nawozu mineralnego, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.65, 2013, nr 1, s.51-53
 17. Sikora R., Dobrzański J., Zieliński A.: Struktura i właściwości stali X10CrMoVNb9-1 (P91) po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania w obliczeniowym czasie pracy, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.65, 2013, nr1, s.55-56
 18. Skupień P., Radwański K., Arabasz S.: Badania strukturalne warstw ochronnych ze stali nakładanych metodami odlewniczymi na żeliwo szare z grafitem płytkowym w osnowie perlitycznej, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.65, 2013, nr 1, s.58-60
 19. Swadźba R., Skupień P.: Rozwój metod mikroskopii STEM do identyfikacji składników struktury w powłokach na stopach metali, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.65, 2013, nr 3, s.59-60
 20. Woźniak D., Palus R., Adamczyk M.: Opracowanie charakterystyki sprężystości klatki walcowniczej modułu B-LPS i wyznaczenie możliwych do uzyskania prędkości odkształcenia, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.65, 2013, nr 3, s.66-68
 21. Adamczyk M., Pidvysots’kyy V., Marcisz J.: Opracowanie kinetyki rekrystalizacji statycznej austenitu w niskostopowej stali C-Mn-Al-Si metodą relaksacji naprężenia, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.65, 2013, nr 2, s. 42-43
 22. Borecki M., Stecko J., Pogorzałek J., Szypuła I., Bulkowski L., Różański P., Wittchen W.: Określenie warunków i sposobów przygotowania krajowych odpadów zbożowych do wytwarzania zasypki izolująco-ocieplającej powierzchnię ciekłej stali, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.65, 2013, nr 2, s. 52-53
 23. Bulkowski L., Galisz U., Pogorzałek J., Gawor J., Mazur A.: Badanie niejednorodności fizycznej i chemicznej wlewków oraz charakterystyk wysokotemperaturowych stali bainitycznej, wytworzonej w linii półprzemysłowej symulacji procesów wytwarzania stopów metali i wyrobów metalowych (LPS), cz. II, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.65, 2013, nr 2, s. 53-54
 24. Kania Z., Krztoń H.: Identyfikacja orientacji krystalograficznych za pomocą funkcji rozkładu orientacji w blachach stalowych przemysłu motoryzacyjnego, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.65, 2013, nr 2, s. 47-49
 25. Klima E., Knapik P.: Opracowanie procedur analitycznych i walidacja klasycznych metod oznaczania niklu, chromu i żelaza metalicznego, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.65, 2013, nr 2, s. 50
 26. Krztoń H., Kania Z.: Zastosowanie mikrodyfrakcji rentgenowskiej do badań materiałów polikrystalicznych z wykorzystaniem nowoczesnego dyfraktometru Empyrean, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.65, 2013, nr 2, s. 45-47
 27. Marcisz J., Burian W., Garbarz B., Adamczyk M., Walnik B.: Podstawy technologii wytwarzania ultrawytrzymałych wyrobów stalowych o strukturze gradientowej, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.65, 2013, nr 2, s. 50-51
 28. Opara J.: Opracowanie programu MES 2D do symulacji przemian fazowych z wykorzystaniem modeli klasycznych, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.65, 2013, nr 2, s. 42
 29. Pogorzałek J., Borecki M., Bulkowski L., Stecko J., Różański P.: Zbadanie możliwości wykorzystania stałych produktów spalania węgla brunatnego w metalurgii, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.65, 2013, nr 2, s. 51-52
 30. Pidvysots’kyy V., Kuziak R., Zalecki W., Opara J.: Badania modelowe wpływu stanu struktury austenitu po kuciu odkuwek dla przemysłu samochodowego oraz warunków odbioru ciepła na kinetykę przemian fazowych, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.65, 2013, nr 2, s. 39-40
 31. Spiewok W., Kwoka A.: Modyfikacja instrumentalnych metod oznaczania siarki w surowcach mineralnych i odpadach, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.65, 2013, nr 2, s. 49-50
 32. Swadźba R., Radwański K.: Opracowanie metodyki badań degradacji powłok ochronnych na żarowytrzymałych stopach niklu stosowanych na łopatki turbin gazowych, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.65, 2013, nr 2, s. 44-45
 33. Żak A., Woźniak D., Palus R.: Opracowanie podstaw technologii wytwarzania nowej generacji strzemion dwujarzmowych do obudów podatnych o wysokiej wytrzymałości na obciążenia udarowe, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.65, 2013, nr 2, s. 41-42
 34. Żak A., Woźniak D., Palus R., Gawor J.: Weryfikacja fizyczna metodą symulacji półprzemysłowej numerycznego modelu obróbki cieplnoplastycznej konstrukcyjnej stali wielofazowej, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.65, 2013, nr 2, s. 40-41


Powrótwersja do druku