×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

2014 rok

Monografie

 1. Kania H., Rutkowski P.: Wpływ właściwości fizycznych materiałów żużlotwórczych na proces krzepnięcia stali w krystalizatorze. s.43-54 (0,45 ark. wyd.), w: Polska metalurgia w latach 2011-2014. Monografia, Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Akapit, Kraków 2014, ISBN 987-83-63663-47-6,  
 2. Miczka M.: Analiza funkcji produkcji i wydajności pracy dla wybranych działów polskiego przemysłu – weryfikacja empiryczna z zastosowaniem metodyki badań panelowych. .) s. 69‑81 (0,37 ark.wyd.) w: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych, teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014, ISBN 978-83-7252-672-4, 8,1 ark.wyd.
 3. Miczka M.: Schumpeterowskie modele wzrostu gospodarczego. s. 43-54 (0,34 ark.wyd.) w: Zastosowanie metod ilościowych i jakościowych w modelowaniu i prognozowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, red. B. Pawełek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013 (wydana w roku 2014), ISBN 978-83-7252-650-2, 15,8 ark. wyd.
 4. Stankiewicz G.: Zdroje chyb ve WD XRF analýze. Rozdział 7.5 w: Zásady a možnosti analýzy anorganických látek. Ing. Václav Helán – 2 THETA, Český Těšin,2014, ISBN 978-80-260-7238-6
 5. Szulc W.: Transformacja Polskiego Hutnictwa Żelaza do Gospodarki Wolnorynkowej (z uzupełnieniami), Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, Monografie, monografia nr 6, 2014, ss.268. (14,39 ark.wyd.), ISBN 978-83-938130-0-1

Publikacje w recenzowanych czasopismach z listy filadelfijskiej Instytutu Informacji Naukowej

 1. Burian W., Marcisz J., Garbarz B., Starczewski L.: Nanostructured bainite-austenite steel for armours construction, Archives of Metallurgy and Materials, t. 59, 2014, nr 3, s. 1211-1216
 2. Garbarz B., Burian W.: Microstructure and propertis of nanoduplex bainite - austenite steel for ultra-high-strength plates. Steel Research International, 2014, t. 85, 2014, nr 12, s.1620‑1628
 3. Golański G., Zieliński A., Słania J., Jasak J.: Mechanical properties of VM12 steel after 30 000hrs of ageing at 600oC temperature. Archives of Metallurgy and Metals, t.59, 2014, nr 4, s.1357-1360
 4. Grajcar A., Kilarski A., Radwański K., Swadźba R.: Microstructural features of strain-induced martensitic transformation in medium-Mn steels with metastable retained austenite, Archives of Metallurgy and Materials, t. 594, 2014, nr 4, s.1673-1678
 5. Grajcar A., Skrzypczyk P., Woźniak D.: Thermomechanically rolled medium-Mn steels containing retained austenite, Archives of Metallurgy and Materials, t. 59, nr 4, 2014, s.1691-1697
 6. Grajcar A., Zalecki W., Skrzypczyk P., Kilarski A., Kowalski A., Kolodziej S.: Dilatometric study of phase transformations in advanced high-strength bainitic steel. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, t. 118, 2014, nr 2, s. 739-748
 7. Holtzer M., Bobrowski A., Dańko R., Kmita A., Żymankowska-Kumon S., Kubecki M., Górny M.: Emission of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHS) and benzene, toluene, ethylbenzene and xylene (btex) from the furan moulding sands with addition of the reclai.  Metalurgija - Sisak then Zagreb- t.53, 05/2014; nr 4, s.451 - 454.
 8. Marcisz J., Stępień J.: Short-time ageing of maraging MS350 steel with and without plastic deformation. Archives of Metallurgy and Materials, t. 59, 2014, nr 2, s. 513-520
 9. Niesler M., Stecko J., Blacha L., Oleksiak B.: Application of fine-grained coke breeze fractions in the process of iron ore sintering. Metalurgija, t. 53, 2014 nr 1, styczeń-marzec, s. 37-39
 10. Pieprzyca J., Merder T., Saternus M., Kania H.: The change of liquid steel flow control system in the tundish – modelling research, Archives of Metallurgy and Materials, t. 59, 2014, nr 4, s. 1443-1450
 11. Pietrzyk M., Kuziak R., Radwański K., Szeliga D.: Physical and numerical simulation of the continuous annealing of DP steel strip. Steel Research International, t. 85, 2014, nr 1, s.99‑111
 12. Smieja-Król B., Janeczek J., WiedermannJ.: Pseudomorphs of barite and biogenic ZnS after phyto-crystals of calcium oxalate (whewellite) in the peat layer of a poor fen. Environmental Science and Pollution Research International, t.21, 2014, nr 11, s. 7227-7233
 13. Strąkowski R., Pacholski K., Więcek B., Olbrycht R., Wittchen W., Borecki M.: Radiative parameters of steel slag for FeO content estimation using multispectral thermography system. Quantitative InfraRed Thermography Journal, t. 11, 2014, Nr 2, December 2014, s. 222-232
 14. Swadźba R., Swadźba L., Wiedermann J., Hetmańczyk M., Witala B., Characterization of Alumina Scales Grown on a 2nd Generation Single Crystal Ni Superalloy During Isothermal Oxidation at 1050, 1100 and 1150 °C. Oxidation of Metals t. 82, 2014, nr 10, s.195–208
 15. Swadźba R., Wiedermann J., Hetmańczyk M., Swadźba L., Witala B., Moskal G., Mendala B., Komendera Ł.: Microstructural examination of TGO formed during pre-oxidation on Pt-aluminized Ni-based superalloy. Materials and Corrosion, t. 65, 2014, nr 3, s.319-323
 16. Swadźba R., Wiedermann J., Swadźba L., Hetmańczyk M., Witala B., Jung T., Schulz U., High temperature oxidation of EB-PVD TBCs on Pt-diffused single crystal Ni superalloy, Surface & Coatings Technology t.260, 2014, s.2–8
 17. Szeliga D., Kuziak R., Zygmunt T., Kusiak J., Pietrzyk M.: Selection of parameters of the heat treatment thermal cycle for rails with respect to the wear resistance. Steel Research International, t.85, 2014, nr 6, s.1070-1082
 18. Wróbel T., Wiedermann J., Skupień P.: Bimetallic castings in a chromium–nickel stainless steel working surface layer configuration with a grey cast iron base. Transactions of the Indian Institute of Metals. DOI 10.1007/s12666-014-0488-2

Publikacje w recenzowanych czasopismach zagranicznych lub polskich o zasięgu co najmniej krajowym

 1. Adamczyk M., Garbarz B.: Mikrostruktura i właściwości eksperymentalnych stali konstrukcyjnych Fe-0,1%C-1,4%Mn-(4÷8%Al) po walcowaniu na gorąco, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 66, 2014, nr 2, s.13-20
 2. Burdek M.: Wpływ topografii powierzchni blach na cechy powłok cynkowych, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 66, 2014, nr 3, s.43-47
 3. Burian W., Marcisz J.: Numeryczna i fizyczna symulacja ujednorodniania niskowęglowej stali niklowo-molibdenowej, t. 66, 2014, nr 4, s.11-18
 4. Dobrzański J.: Reason analysis of welded joints cracking in membrane wall elements as a basis for manufacturing technology selection of the evaporator collector with new generation low-alloy bainitic steel for boilers with supercritical working parameters. Archives of Materials Science and Engineering, t. 64, 2013, nr 1, listopad, s. 5-14
 5. Dobrzański J.: Reason analysis of welded joints cracking joints in membrane wall elements as a basis for selection of the chemical composition of new generation low-alloy bainitic steel on evaporator collectors for boilers with supercritical working parameters. Archives of Materials Science and Engineering, t. 64, 2013, nr 2, grudzień, s. 228-236
 6. Dobrzański J., Duda P., Mirecki L.: Modelowanie zjawiska pełzania oraz symulacja pracy wybranych elementów przegrzewacza pary części ciśnieniowej kotła o nadkrytycznych parametrach pracy, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 66, 2014, nr 3, s.29-41
 7. Dobrzański J., Zieliński A., Purzyńska H., Mirecki L.: Charakterystyki materiałowe i metodologia oceny stanu wybranych stali nowej generacji elementów kotłów o nadkrytycznych parametrach pracy, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 66, 2014, nr 3, s.13-27
 8. Dziuba-Kałuża M., Zieliński A., Dobrzański J.: The evaluation of suitability for operation of low-alloy Cr-Mo and Cr-Mo-V steel welded joints beyond the design work time. Archives of Materials Science and Engineering, t.66, 2014, nr 1, March, s.21-30
 9. Golański G., Kolan C., Jasak J., Słania J., Urbańczyk P., Zieliński A.: Mikrostruktura i właściwości mechaniczne stali TP347HFG po długotrwałej pracy. Energetyka 2014, nr 11, s.655-657
 10. Kania H., Rachwalski M.: Optymalizacja parametrów technologicznych w celu poprawy jakości powierzchni wlewka ciągłego o przekroju kłowym odlewanego ze stali C45, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 66, 2014, nr 2, s.4-12
 11. Krztoń H., Stecko J., Gazdowicz J., Kania Z.: Charakterystyka mineralogiczna obecnie stosowanych rud w hutnictwie żelaza, t. 66, 2014, nr 4, s. 35-56
 12. Kuziak R., Molenda R., Głowacki P.: Półprzemysłowa instalacja do przyśpieszonego, kontrolowanego chłodzenia stalowych wyrobów kształtowych dla projektowania, przemysłowych technologii umacniania cieplnego, t. 66, 2014, nr 4, s.3-10
 13. Kuziak R., Molenda R., Wrożyna A., Kusiak J., Pietrzyk M.: Experimental verification and validation of the phase transformation model used for optimization of heat treatment of rails. Computer Methods in Materials Science, t. 14, 2014, nr 1, s.53-63
 14. Kuziak R., Zalecki W., Szeliga D., Pietrzyk M.: Problem zastosowania symulacji fizycznych do identyfikacji modeli materiałów. Mechanik, 2014, nr 08/09, s.672-705
 15. Miczka M.: Mikroekonometria finansowa, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 66, 2014, nr 2, s.27-33
 16. Niesler M.: Opracowanie metody brykietowania mułków zgorzelinowych pod kątem ich recyklingu w piecach szybowych, t. 66, 2014, nr 4, s. 28-34
 17. Niesler M., Nowak M.: Ocena możliwości wykorzystania paliwa alternatywnego z odpadów komunalnych w procesie spiekania rud żelaza, t. 66, 2014, nr 4, s.19-27
 18. Paduch J., Szulc W.: Renesans przemysłu stalowego w unii europejskiej, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 66, 2014, nr 3, s.3-11
 19. Radwański K., Wiedermann J. Zaława D., Flak A., Adamiec A.: Właściwości mechaniczne i struktura taśmy ze stali dc05 w procesie wytwarzania kształtowników otwartych z odpadów poprodukcyjnych walcowni blach cienkich, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 66, 2014, nr 2, s.21-26
 20. Zieliński A., Dobrzański J., Golański G., Sroka M.: Computer-assisted analysis of changes in the microstructure of P92 steel after exposure at elevated temperature. Archives of Materials Science and Engineering, t.65, 2014, nr 2, February, s.77-86
 21. Zieliński A., Dobrzański J., Dziuba-Kałuża M., Sroka M.: The impact of repair welded joint on the life of Cr-Mo-V steel steam pipeline after service under creep conditions. Archives of Materials Science and Engineering, t.68, 2014, nr 1, July, s.36-44

Publikacje w innych czasopismach i materiałach konferencyjnych

 1. Golański G., Zieliński A., Zielińska-Lipiec A.: Degradation of microstructure and mechanical properties in martensitic cast steel after ageing. 10th International Conference Mechatronic Systems and Materials, 7-10.07.2014, Opole, s.60
 2. Holtzer M., Dańko R., Bobrowski A., Żymankowska-Kumon S., Kmita A., Kubecki M.; Badania szkodliwości mas formierskich i rdzeniowych z żywicami poddanych działaniu wysokiej temperatury.Metalurgia 2014, 15-18.10.2014, Krynica – Zdrój (w druku)
 3. Krztoń H. Kania Z. Bielikowski W.: Badania ubocznych produktów spalania biomasy z wykorzystaniem nowoczesnych rentgenowskich metod badawczych. Powder&Bulk Materiały Sypkie i Masowe, 2014, nr 6, s.24-26
 4. Marcisz J., Burian W., Stępień J., Starczewski L., Wnuk M., Janiszewski J.: Static, dynamic and ballistic properties of bainitic-austenitic steel for armours. 28th International Symposium on Ballistics, 22-26.09.2014, Atlanta, USA, s.1348–1361
 5. Zieliński A., Dobrzański J., Golański G.: Properties, structure and creep resistance of austenitic steel Super 304H. 10th International Conference Mechatronic Systems and Materials, 7-10.07.2014 Opole, s.215
 6. Zieliński A., Golański G., Zielińska-Lipiec A., Jasak J.: Influence of ageing process on microstructure and mechanical properties of 9%Cr cast steel. 10th Liege Conference: Materials for Advanced Power Engineering, 14-17.09.2014, Liege, Francja, s.131-140
 7. Zieliński A., Jóźwik T.: Ocena trwałości eksploatacyjnej różnoimiennego naprawczego złącza spawanego stali 10H2M/13HMF. Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych, 2014, nr 4(26), s.20‑27
 8. Zieliński A., Purzyńska H.: Zmiany właściwości i struktury stali P91 (X10CrMoVNb9-1) w wyniku długotrwałej ekspozycji w podwyższonej temperaturze. Szkoła Inżynierii Materiałowej, 23-26.09.2014, Rytro, s.28-32

Komunikaty oparte na pracach badawczych - statutowych oraz finansowanych z Funduszu Badań Własnych wykonanych w 2014 roku publikowane we własnym czasopiśmie „Prace Instytutu Metalurgii Żelaza”

 1. Adamczyk M.: Zbadanie możliwości poprawy właściwości plastycznych niskowęglowych stali typu C-Mn-Al-Si po obróbce cieplno-plastycznej w wyniku przemiany fazowej austenitu indukowanej odkształceniem plastycznym na zimno, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.66, 2014, nr 1, s.3-4
 2. Adamczyk M., Żak A., Zalecki W.: Eksperymentalna identyfikacja czynników decydująco oddziałujących na udarność odlewów ze staliwa stopowego G18NiMoCr3-6 zawierającego mikrododatki V, Ti i/lub Nb, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.66, 2014, nr 2, s. 39-41
 3. Bulkowski L., Galisz U., Pogorzałek J., Mazur A., Stecko J., Różański P., Gawor J.: Opracowanie technologii wytwarzania katod do nanoszenia warstw metodą rozpylania magnetronowego na wielkoformatowe powierzchnie, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.66, 2014, nr 1, s.55-56
 4. Burdek M., Stępień J.: Podstawy materiałoznawcze zmodyfikowanej technologii wytwarzania korpusów ze stali konstrukcyjnej niskostopowej, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.66, 2014,  nr 1, s.12-14
 5. Dziuba-Kałuża M., Dobrzański J., Zieliński A., Purzyńska H.: Czasowa wytrzymałość na pełzanie materiału obwodowych złączy spawanych elementów krytycznych kotłów z niskostopowych stali po długotrwałej eksploatacji poza obliczeniowym czasem pracy, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.66, 2014, nr 1, s.37-40
 6. Galisz U., Bulkowski L., Pogorzałek J., Zdonek B., Mazur A.: Badania nad technologią wytapiania staliwa i stali austenitycznej, wysokoazotowej w linii LPS, z przeznaczeniem na blach wysokiej jakości dla potrzeb budowy jednostek nawodnych, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.66, 2014, nr 1, s.57-58
 7. Garbarz B., Niżnik-Harańczyk B., Zalecki W.: Opracowanie podstaw technologii obróbki cieplnej ultrawytrzymałej stali konstrukcyjnej w celu wytworzenia trójfazowej struktury nanokompozytowej o zwiększonej odporności na pękanie, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.66, 2014, nr 1, s.5-7
 8. Gawor J., Żak A., Woźniak D., Burian W.: Opracowanie wytycznych doboru składu chemicznego stali niestopowych i parametrów hartowania bezpośrednio po odkształceniu na gorąco prowadzących do maksymalizacji efektów umocnienia strukturalnego i wydzieleniowego przy wymaganej odporności na pękanie i zmęczenie, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.66, 2014, nr 1, s.15-17
 9. Kania H., Walnik B., Niżnik B.: Opracowanie dwuwariantowego technologicznego modelu stalowni elektrycznej dla informatycznego systemu ekspertowego, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.66, 2014, nr 1, s.63-64
 10. Kania Z., Krztoń H., Radwański K.: Rozwój metod dyfrakcji rentgenowskiej w zastosowaniu do badań stali, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.66, 2014, nr 1, s.58-60
 11. Klima E., Knapik P.: Dostosowanie Zakładu Chemii Analitycznej do analizy biomasy wykorzystywanej w polskich elektrowniach i popiołów powstających ze spalania biomasy, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.66, 2014, nr 1, s.35-37
 12. Krztoń H., Radwański K.: Ilościowa analiza tekstur w zastosowaniu do opisu ewolucji tekstury w niskowęglowych stalach typu maraging, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.66, 2014, nr 1, s.26-29
 13. Kubecki M., Spiewok W.: Opracowanie metodyki oznaczania tlenu, azotu i wodoru w tytanie i jego stopach techniką ekstrakcji wysokotemperaturowej, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.66, 2014, nr 1, s.31-32
 14. Kubiczek M., Stankiewicz G., Spiewok W.: Rozszerzenie możliwości badawczych w zakresie analizy chemicznej żeliw z wykorzystaniem szybkich technik instrumentalnych oraz materiałów odniesienia najnowszej generacji, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.66, 2014, nr 1, s.29-31
 15. Marcisz J., Adamczyk M., Walnik B.: Zastosowanie niekonwencjonalnego starzenia krótkotrwałego i wielokrotnego do podwyższenia ciągliwości wysokowytrzymałych stali umacnianych wydzieleniowo, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.66, 2014, nr 1, s.10-12
 16. Miczka M.: Analiza i ocena rynku pracy Województwa Śląskiego, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.66, 2014, nr 1, s.64-67
 17. Miczka M.: Analiza i prognozowanie indeksu zatrudnienia oraz indeksu produkcji przemysłowej w działach polskiego przemysłu, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.66, 2014, nr 2, s. 41-43
 18. Miczka M.: Opracowanie oferty usług doradczych w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.66, 2014, nr 1, s.67-69
 19. Niesler M., Borecki M., Pogorzałek J.: Ocena możliwości budowy laboratoryjnego pieca szybowego i/lub łukowego do badań utylizacji odpadów, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.66, 2014, nr 1, s.69-71
 20. Niżnik-Harańczyk B, Burian W., Adamczyk M.: Numeryczna i fizyczna analiza procesów wydzieleniowych i przemian fazowych w ultrawytrzymałych stalach bainitycznych i maraging, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.66, 2014, nr 1, s.7-9
 21. Opara J., Wrożyna A., Kuziak R.: Badania ruchliwości granicy międzyfazowej podczas przemiany perlitu w austenit z wykorzystaniem modelu opartego o metodą automatów komórkowych, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.66, 2014, nr 1, s.21-24
 22. Pidvysots’kyy V., Kuziak R., Zalecki W., Opara J.: Symulacja fizyczna i numeryczna wytwarzania odkuwek dla przemysłu motoryzacyjnego z uwzględnieniem wpływu warunków kucia i chłodzenia na postęp przemian fazowych, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.66, 2014, nr 1, s.24-26
 23. Radwański K., Kuziak R., Opara J., Zalecki W., Swadźba R.: Wykorzystanie zaawansowanych metod badań strukturalnych do rozwoju nowoczesnych dyskretnych modeli mikrostruktury bazujących na idei cyfrowej reprezentacji materiału, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.66, 2014, nr 1, s.19-21
 24. Sikora R., Dobrzański J., Zieliński A.: Odporność na pełzanie stali X10CrMoVNb9-1 (P91) po długotrwałej eksploatacji odpowiadającej obliczeniowemu czasowi pracy, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.66, 2014, nr 1, s.40-45
 25. Skupień P., Swadźba R., Rozmus R.: Badania zmian zawartości węgla w składnikach strukturalnych stali wielofazowych metodą EELS, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.66, 2014, nr 2, s. 36-39
 26. Skupień P., Swadźba R., Rozmus R.: Doskonalenie metodyki badawczej związanej z identyfikacji nanowydzieleń przy użyciu wysokorozdzielczego elektronowego mikroskopu transmisyjnego, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.66, 2014, nr 1, s.49-51
 27. Stankiewicz G., Kubiczek M.: Wykorzystanie analizy specjacyjnej widma rentgenowskiego chromu do oznaczania chromu (III) i chromu (VI), Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.66, 2014, nr 1, s.32-35
 28. Stankiewicz G., Kubiczek M., Spiewok W., Kubecki M., Knapik P, Klima E., Aleksandra Kwoka: Rozwój i zabezpieczenie jakości klasycznych i instrumentalnych metod badań składu chemicznego w Zakładzie Chemii Analitycznej, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.66, 2014, nr 2, s. 34-36
 29. Stecko J., Różański P., Borecki M.: Określenie parametrów fizycznych wybranych surowców metalonośnych i energetycznych niezbędnych do modelowania numerycznego procesów metalurgicznych – budowa bazy danych, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.66, 2014, nr 1, s.51-55
 30. Stępień J., Burdek M., Marcisz J.: Opracowanie charakterystyk technologicznych nowych gatunków stali na wyroby specjalne niezbędnych do poprawy efektywności stosowanych obecnie procesów technologicznych, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.66, 2014, nr 1, s.17‑18
 31. Swadźba R.: Opracowanie metodyki badań warstw tlenkowych na żarowytrzymałych stopach niklu z wykorzystaniem mikroskopii elektronowej, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.66, 2014, nr 1, s.45-49
 32. Szypuła I., Zdonek B., Sorek A.: Uwarunkowania recyklingu drutu stalowego z zużytych opon samochodowych, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.66, 2014, nr 1, s.62-63
 33. Wittchen W., Borecki M.: Opracowanie raportu dotyczącego wykorzystania termowizji w badaniach jakościowych i ilościowych obiektów przemysłowych, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.66, 2014, nr 1, s.71-74
 34. Zdonek B., Sorek A., Stecko J., Ostrowska-Popielska P., Szypuła I.: Identyfikacja żelazonośnych niezagospodarowanych dotąd produktów ubocznych krajowego przemysłu i określenie sposobu odzysku żelaza, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.66, 2014, nr 1, s.60‑62


Powrótwersja do druku