×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

2019 rok

Monografie

 1. Janusz Dobrzański: Trwałość elementów ciśnieniowych bloków energetycznych. Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, Gliwice 2019, Monografia nr 12, 450 s.

 

Publikacje w recenzowanych czasopismach z listy filadelfijskiej Instytutu Informacji Naukowej ISI Master Journal List

 1. Hojny Marcin, Głowacki Mirosław, Bała Piotr, Bednarczyk Wiktor, Zalecki Władysław: A multiscale model of heating-remelting-cooling in the Gleeble 3800 thermo-mechanical simulator system. Archives of Metallurgy and Materials, 2019, t. 64, nr 1, s. 401-412

 2. Marcisz Jarosław, Janiszewski Jacek: Mechanical behaviour of nanostructured bainitic steel under high strain shear and compression loading. Archives of Metallurgy and Materials, 2019, t. 64, nr 3, s. 1151-1162
 3. Duda Piotr, Felkowski Łukasz, Zieliński Adam, Duda Andrzej: An analysis of a reheater failure and proposal to upgrade the device design. Energies 2019, 13 June 2019

 4. Zieliński Adam, Golański Grzegorz, Sroka Marek: Analysis of precipitation in sanicro 25 austenitic steel after ageing. Acta Physica Polonica A, 2019, t.135, nr 2, s. 207-211

 5. Swadźba Radosław: High temperature oxidation behavior of C103 alloy with boronized and siliconized coatings during 1000 h at 1100 degrees C in air. Surface and Coatings Technology, 2019, 370, 25 lipca 2019, s. 331-339

 6. Perzyński Konrad, Wang Jiangting, Radwański Krzysztof, Muszka Krzysztof, Madej Łukasz: Identification of critical strains Or the random cellular finite element failure model based on in-situ tensile test. Mechanics of Materials, 2019, t. 133, czerwiec, s. 154-164

 7. Grajcar Adam, Kilarski Andrzej, Kozłowska Aleksandra, Radwański Krzysztof: Microstructure evolution and mechanical stability of retained austenite in thermomechanically processed medium-Mn steel. Materials, 2019, t.12, nr 3, 501

 8. Kozłowska Aleksandra, Janik Aleksandra, Radwański Krzysztof, Grajcar Adam: Microstructure Evolution and Mechanical Stability of Retained Austenite in Medium-Mn Steel Deformed at Different Temperatures. Materials, 2019, t. 12, nr 18, 3042

 9. Milenin Ivan, Kuziak Roman, Rauch Łukasz, Pietrzyk Maciej: Model of phase transformations in steels subject to heating-cooling thermal cycles in continuous annealing line. Canadian Metallurgical Quarterly, 2019, t. 58, nr 3, s. 367-377

 10. Cichy Barbara, Kużdżał Ewa, Krztoń Hanna: Phosphorus recovery from wastewater by hydroxyapatite precipitation. Journal of Environmental Management, 2019, luty, s.421-427

 11. Purzyńska Hanna, Golański Grzegorz, Zieliński Adam, Dobrzański Janusz, Sroka Marek: Precipitation study in Ti-stabilised austenitc stainless steel after 207 000 h of service. Materials at High Temperatures, 2019, t. 36, nr 4, s. 1-8

 12. Duda Piotr, Felkowski Łukasz, Purzyńska Hanna, Duda Andrzej: Analysis of the power boiler superheater strain-and-stress state under creep conditions. Materials at High Temperatures, 2019, t. 36, nr 6, s. 531-539

 13. Burian Wojciech, Żochowski Paweł, Gmitrzuk Michał, Marcisz Jarosław, Starczewski Lech, Juszczyk Barbara, Magier Mariusz: Protection effectiveness of perforated plates made of high strength steel. International Journal of Impact Engineering, 2019, t. 126, nr 4, s. 27-39

 14. Radwański Krzysztof, Kuziak Roman, Rozmus Radosław: Structure and mechanical properties of dual-phase steel following heat treatment simulations reproducing a continuous annealing line. Archives of Civil and Mechanical Engineering, 2019, t. 19, nr 2, marzec, s. 453‑468

 15. Roman Kuziak, Pidvysots’kyy Valeriy, Pernach Monika, Rauch Łukasz, Zygmunt Tomasz, Pietrzyk Maciej: Selection of the best phase transformation model for optimization of manufacturing processes of pearlitic steel rails. Archives of Civil and Mechanical Engineering, 2019, t. 19, nr 2, marzec, s. 535-546

 16. Adamczyk-Cieślak Bogusława, Koralnik Milena, Kuziak Roman, Smaczny Michał, Zygmunt Tomasz, Mizera Jarosław: Effects of Heat Treatment Parameters on the Microstructure and Properties of Bainitic Steel. Journal of Materials Engineering and Performance, 2019, t. 28, nr 11, s. 7171-7180

 17. Adamczyk-Cieślak Boguslawa  Koralnik Milena, Kuziak Roman, Brynk Tomasz, Zygmunt Tomasz, Mizera Jarosław: Low-cycle fatigue behaviour and microstructural evolution of pearlitic and bainitic steels. Materials Science and Engineering A, 2019, t. 747, 18 February, s. 144-153

 18. Królicka Aleksandra, Radwański Krzysztof, Ambroziak Andrzej, Żak Andrzej: Analysis of grain growth and morphology of bainite in medium-carbon spring steel. Materials Science and Engineering: A, 2019, t. 768, 19 grudnia, 138446

 19. Grajcar Adam, Kozłowska Aleksandra, Radwański Krzysztof, Skowronek Adam: Quantitative Analysis of Microstructure Evolution in Hot-Rolled Multiphase Steel Subjected to Interrupted Tensile Test. Metals, 2019, t. 9, nr 1304, s. 2-16

 20. Rauch Łukasz, Bzowski Krzysztof, Kuziak Roman, Urunga Pello, Gutierriez Isabel, Isasti Nerea, Racolot Ronan, Kitowski Jacek, Pietrzyk Maciej: Computer-Integrated Platform for Automatic, Flexible, and Optimal Multivariable Design of a Hot Strip Rolling Technology Using Advanced Multiphase Steelp. Metals, 2019, t. 9, nr 7, s. 737

 21. Marcisz Jarosław, Garbarz Bogdan, Zalecki Władysław, Kania-Pifczyk Zofia, Starczewski Lech, Gołuński Marcin: Optymalizacja właściwości balistycznych blach ze stali nanostrukturalnej bainitycznej przeznaczonych na opancerzenia kontenera LOOK. Issues of Armament Technology, 2019, z.151, nr 3, s. 97-119


 

Publikacje w recenzowanych czasopismach zagranicznych lub polskich o zasięgu co najmniej krajowym

 1. Marcisz Jarosław, Garbarz Bogdan, Janiszewski Jacek: Changes in Mechanical Properties of Ultrahigh Strength Nanostructured Steel Resulting from Repeated High Strain Rate Deformation. Problemy Mechatroniki, Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa, 2019, t.10, nr 1, s. 99-120

 2. Burdek Marek, Marcisz Jarosław, Stępień Jerzy, Skowron Ewelina, Hajdak Zbigniew, Kowalik Bogumiła, Król Józef: Selected Properties of Input Stock Material for the Production of Thin-Walled Cylindrical Products by Cold Flow Forming. Problemy Mechatroniki, Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa, 2019, t. 10, nr  4, s. 9-22

 3. Bednarczyk Iwona, Tomaszewska Agnieszka, Kuc Dariusz, Krawczyk Aleksandra, Paterek Zygmunt, Zygmunt Karolina, Woźniak Dariusz, Hadasik Eugeniusz: Struktura i właściwości mechaniczne walcowanych prętów ze stali C45. Hutnik – Wiadomości Hutnicze, 2019, t. 86, nr 8, s. 228-232

 4. Walnik Bartłomiej, Woźniak Dariusz, Adamczyk Mariusz: Badania właściwości mechanicznych i mikrostruktury eksperymentalnych blach warstwowych walcowanych na gorąco. Hutnik – Wiadomości Hutnicze, 2019, t. 86, nr 10, s. 309-314

 5. Żak Sylwester, Woźniak Dariusz, Pidvysots’kyy Valeriy, Radosz Mariusz: Wpływ kształtu powierzchni roboczej rolek prostujących prostownicy pionowej na poziom naprężeń własnych w szynie kolejowej. Hutnik Wiadomości Hutnicze, 2019, t. 86, nr 10, s. 319-323

 6. Rachwalski Marian, Górny Paweł, Borecki Mariusz, Stecko Janusz, Różański Piotr: Innovative technology of recycling scale into steel production process through the use of self-reduction composite with a limited cooling effect. Hutnik – Wiadomości Hutnicze, 2019, t. 86, nr 11, s. 337-343

 7. Kuziak Roman, Pidvysotsk’yy Valeriy, Radwański Krzysztof, Mazur Artur, Zygmunt Tomasz, Pietrzyk Maciej, Rauch Łukasz, Bachniak Daniel: Optymalizacja procesu obróbki cieplnej w celu uzyskania pożądanego rozkładu właściwości mechanicznych w główce szyny ze stali perlitycznych. Journal of Metallic Materials, 2019, t.71, nr 1, s. 3-9

 8. Michałowski Mirosław, Klusek Stanisław, Dudkiewicz Piotr, Kamiński Paweł, Mandziak Sylwia, Żak Artur, Adamczyk Mariusz, Różański Piotr, Szypuła Ireneusz, Zdonek Bogdan: Optymalizacja technologii wytapiania i rafinacji stali na kształtowniki gorąco walcowane w innowacyjnej linii produkcyjnej. Journal of Metallic Materials, 2019, t. 71, nr 1, s.10-19

 9. Stankiewicz Grażyna, Kubiczek Marta, Spiewok Waldemar: Nowa seria certyfikowanych materiałów odniesienia składu chemicznego rud żelaza. Journal of Metallic Materials, 2019, t. 71, nr 1, s. 20-26

 10. Kierat Milena, Zieliński Adam: Podwyższona temperatura i długotrwały wpływ procesu starzenia na zmiany w mikrostrukturze stopu HR6W. Journal of Metallic Materials, 2019, t. 71, nr 2, s. 8-13

 11. Marcisz Jarosław, Garbarz Bogdan, Walnik Bartłomiej: Opracowanie korelacji właściwości mechanicznych oraz odporności na przebicie elementów opancerzenia ze stali nanostrukturalnej bainitycznej. Journal of Metallic Materials, 2019, t. 71, nr 2, s.14-22

 12. Burdek Marek: Analiza porównawcza procesów ciągnienia drutów z zastosowaniem ciągadeł monolitycznych i rolkowych. Journal of Metallic Materials, 2019, t. 71, nr 3, s. 3-7

 13. Kuziak Roman, Pidvysots’kyy Valeriy, Węglarczyk Stanisław, Pietrzyk Maciej: Niskowęglowe stale bainityczne umacniane wydzieleniowo do produkcji elementów złącznych. Journal of Metallic Materials, 2019, t. 71, nr 3, s. 8-11

 14. Milenin Andriy, Kustra Piotr, Wróbel Mirosław, Pidvysots’kyy Valeriy, Packo Marek: Zastosowanie procesu ciągnienia bezmatrycowego do wydłużenia cienkich drutów z miedzi i jej stopów. Journal of Metallic Materials, 2019, t.71, nr 3, s.12-15

 15. Woźniak Dariusz, Garbarz Bogdan, Żak Artur, Marcisz Jarosław, Adamczyk Mariusz, Walnik BartłomiejOkreślenie wartości parametrów mikrostrukturalnych i mechanicznych walcówki ze stali perlitycznej 0,7%C-0,60/0,70%Mn warunkujących wysoką podatność do ciągnienia z dużym odkształceniem. Journal of Metallic Materials, 2019, t.71, nr 3, s.16-24

 16. Szulc Wojciech, Paduch Józef, Zieliński Adam, Doleżych Marcin: Projekt europejski „Plan działania na rzecz nowych umiejętności w zakresie stali”: Uzgodniony z przemysłem zrównoważony europejski program i strategia w zakresie umiejętności w zakresie stali (ESSA)” – pierwszy rok realizacji. Journal of Metallic Materials, 2019, t. 71, nr 4, s. 2-11

 17. Marcisz Jarosław, Garbarz Bogdan, Tomczak Tymoteusz, Janik Aleksandra, Starczewski Lech, Nyc Robert, Gmitrzuk Michał: Optymalizacja parametrów wytwarzania blach pancernych perforowanych ze stali nanobainitycznej z wykorzystaniem metodyki pomiaru dynamicznej twardości. Journal of Metallic Materials, 2019, t. 71, nr 4, s. 12-18

 18. Szeliga Danuta, Kuziak Roman, Zalecki Władysław, Pidvysots’kyy Valeriy, Chang Yuling, Bleck Wolfgang, Bachniak Daniel, Pietrzyk Maciej: Fast models for phase transformations during cooling of pre-annealed multiphase steels. Computer Methods in Materials Science. 2019, t.19, nr 4, s. 150-161


 

Projekty badawcze finansowane ze środków własnych instytutu – streszczenia publikowane w „Journal of Metallic Materials”

 1. Zalecki Waldemar, Opara Jarosław, Rozmus Radosław, Stawarczyk Piotr, Kania-Pifczyk Zofia: Badania wpływu wstępnego cyklicznego odkształcenia na postęp zmiany stanu struktury podczas długotrwałego starzenia. Journal of Metallic Materials, 2019, t. 71, nr 1, s. 34–37

 2. Opara Jarosław, Zalecki Waldemar: Opracowanie systemu bazodanowego wspomagającego analizę wyników badań dylatometrycznych z eksperymentów przeprowadzanych za pomocą dylatometru DIL805A/D/T (Etap II). Journal of Metallic Materials, 2019, t. 71, nr 1, s. 37–39

 3. Borecki Mariusz, Wittchen Wacław, Różanski Piotr, Stecko Janusz: Opracowanie wstępnych założeń dla innowacyjnej technologii wytwarzania nowej zasypki do zamknięć suwakowych. Journal of Metallic Materials, 2019, t. 71, nr 1, s. 39–41

 4. Purzyńska Hanna, Dobrzański Janusz, Zieliński Adam: Ocena stopnia wyeksploatowania materiału wirników turbin parowych z niskostopowej trójskładnikowej stali Cr-Mo-V w czasie znacznie przekraczającym obliczeniowy. Etap II. Journal of Metallic Materials, 2019, t. 71, nr 1, s. 42–46

 5. Stankiewicz Grażyna, Kubiczek Marta, Spiewok Waldemar, Poślednik Bartłomiej, Glenc Tadeusz: Opracowanie metodycznych i technologicznych założeń do produkcji certyfikowanych materiałów odniesienia biomasy i popiołów z bloków energetycznych opalanych biomasą. Część II. Journal of Metallic Materials, 2019, t. 71, nr 2, s. 23–24

 6. Walnik Barłomiej, Woźniak Dariusz, Adamczyk Mariusz, Żak Artur: Opracowanie technologii wytwarzania płaskowników warstwowych łączonych metodą walcowania na gorąco i badania eksperymentalnych wyrobów. Journal of Metallic Materials, 2019, t. 71, nr 2, s. 25–29

 7. Rozmus Radosław, Kuziak Roman, Radwański Krzysztof, Zalecki Władysław, Kania-Pifczyk Zofia, Łapczyński Zdzisław, Pidvysots’kyy Valeriy, Opara Jarosław: Wpływ obróbki termomechanicznej i cieplnej na procesy wydzieleniowe oraz wielkość ziarna prętów wytwarzanych z niskowęglowej stali manganowej wzbogaconej o mikrododatki stopowe. Journal of Metallic Materials, 2019, t. 71, nr 2, s. 29–33

 8. Kubiczek Marta, Knapik Piotr: Poprawa dokładności oznaczeń niskich zawartości pierwiastków w stalach z wykorzystaniem techniki optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem iskrowym i wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej. Journal of Metallic Materials, 2019, t. 71, nr 2, s. 34–37

 9. Zieliński Adam, Purzyńska Hanna, Dobrzański Janusz: Wpływ długotrwałego oddziaływania temperatury i naprężenia na trwałość eksploatacyjną stopu Inconel 740H rekomendowanego do zastosowań w nowoczesnej energetyce. Journal of Metallic Materials, 2019, t. 71, nr 2, s. 37–40

 10. Burdek Marek, Stępień Jerzy, Marcisz Jarosław, Zalecki Władysław, Walnik Baartłomiej: Numeryczna symulacja procesu wytwarzania wyrobów osiowo-symetrycznych ze wsadów o przekroju kwadratowym i weryfikacja przemysłowa wpływu parametrów odkształcania na właściwości wyrobów finalnych. Journal of Metallic Materials, 2019, t. 71, nr 2, s. 41–42

 11. Spiewok Waldemar, Kubiczek Marta, Knapik Piotr: Badania jednorodności i analiza składu chemicznego superstopów niklu z wysoką zawartością tantalu. Journal of Metallic Materials, 2019, t. 71, nr 2, s. 42–42

 12. Kwoka Aleksandra, Spiewok Waldemar: Opracowanie metodyki usuwania chloru z próbek surowców i odpadów hutniczych dla potrzeb analizy ich składu chemicznego. Journal of Metallic Materials, 2019, t. 71, nr 2, s. 43–44

 13. Knapik Piotr: Zastosowanie techniki LA-ICP-MS do oznaczeń składu chemicznego stopów niklu. Journal of Metallic Materials, 2019, t. 71, nr 2, s. 44–46

 14. Marcisz Jarosław, Garbarz Bogdan, Walnik Bartłomiej, Krztoń Hanna, Kania-Pifczyk Zofia: Opracowanie korelacji właściwości mechanicznych oraz odporności na przebicie elementów opancerzenia ze stali nanostrukturalnej bainitycznej. Journal of Metallic Materials, 2019, t. 71, nr 4, s. 19–22

 15. Walnik Bartłomiej, Woźniak Dariusz, Adamczyk Mariusz, Żak Artur: Opracowanie technologii wytwarzania płaskowników warstwowych łączonych metodą walcowania na gorąco i badania eksperymentalnych wyrobów. Cz. II. Journal of Metallic Materials, 2019, t. 71, nr 4, s.  23–25

 16. Kuziak Roman, Niesler Marian, Radwański Krzysztof, Woźniak Dariusz, Mazur Artur, Różański Piotr, Pidvysots’kyy Valeriy, Zdonek Bogdan, Adamczyk Mariusz, Molenda Ryszard, Walnik Bartłomiej: Badania procesów wytwarzania blach elektrotechnicznych. Journal of Metallic Materials, 2019, t. 71, nr 4, s. 25–28

 17. Borecki Mariusz, Wittchen Wacław, Różański Piotr, Stecko Janusz: Opracowanie wstępnych założeń dla innowacyjnej technologii wytwarzania nowej zasypki do zamknięć suwakowych. Journal of Metallic Materials, 2019, t. 71, nr 4, s. 29–31

 18. Szypuła Ireneusz, Zdonek Bogdan, Żak Artur, Walnik Bartłomiej: Opracowanie nowych gatunków staliw trudnościeralnych o wysokiej zawartości boru i węgla oraz metod regulowania mikrostruktury odlewów przeznaczonych dla energetyki. Journal of Metallic Materials, 2019, t. 71, nr 4, s. 31–34

 19. Opara Jarosław, Kuziak Roman, Zalecki Władysław, Radwański Krzysztof, Kania-Pifczyk Zofia: Model do przewidywania udziału objętościowego i morfologii austenitu szczątkowego w stalach wielofazowych o podwyższonej zawartości krzemu. Journal of Metallic Materials, 2019, t. 71, nr 4, s. 35–39

 20. Dobrzański Janusz, Purzyńska Hanna, Zieliński Adam: Ocena stopnia wyeksploatowania materiału wirników turbin parowych z niskostopowej trójskładnikowej stali Cr-Mo-V po eksploatacji w czasie znacznie przekraczającym obliczeniowy. Journal of Metallic Materials, 2019, t. 71, nr 4, s. 39–44

 21. Burdek Marek, Stępień Jerzy, Marcisz Jarosław: Analiza numeryczna i weryfikacja przemysłowa procesu zgniatania obrotowego korpusów o dużych średnicach ze stali niskostopowej i stopu tytanu. Journal of Metallic Materials, 2019, t. 71, nr 4, s. 44–46

 22. Mazur Artur, Kuziak Roman, Molenda Ryszard: Rozwój zaawansowanych powłok na bazie Zn-Al-Mg. Journal of Metallic Materials, 2019, t. 71, nr 4, s. 47–48


Powrótwersja do druku