×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Prace Instytutu Metalurgii Żelaza nr 2/2016
PIMŻ nr 2_2016.jpg

SPIS TREŚCI (pobierz)

Valeriy PIDVYSOTS’KYY, Roman KUZIAK

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica

Adam HERNAS

Politechnika Śląska

Jerzy PASTERNAK

RAFAKO S.A.

NUMERYCZNA SYMULACJA PROCESU GIĘCIA RURY Z NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW DLA ENERGETYKI

W artykule opisano numeryczny model procesu gięcia rur z nadstopu niklu DMV 617 mod. opracowany w oparciu o dane uzyskane w badaniach laboratoryjnych i przemysłowych. Analizując uzyskane wyniki stwierdzono, że symulacje numeryczne dają zbliżone rozkłady grubości ścianek rur do uzyskanych w rzeczywistym procesie. W symulacji uzyskano zbliżony przebieg sprężynowania powrotnego do warunków przemysłowych. Zaobserwowane różnice między modelowaniem a doświadczeniem mogą być spowodowane brakiem możliwości dokładnego wyznaczenia wszystkich warunków brzegowych w rzeczywistym procesie.

Słowa kluczowe: symulacja, gięcie rury, nadstop niklu DMV 617 mod.

 

Valeriy PIDVYSOTS’KYY, Roman KUZIAK

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica

ANALIZA KINETYKI REKRYSTALIZACJI PO ODKSZTAŁCENIU ZA POMOCĄ METODY RELAKSACJI NAPRĘŻENIA

Głównym celem niniejszej pracy było poddanie weryfikacji metody relaksacji naprężenia do analizy procesów rekrystalizacji zachodzących po odkształceniu. W artykule przedstawiono wyniki badań relaksacji naprężeń oraz ilościowego pomiaru struktury. W oparciu o uzyskane dane stwierdzono że metoda relaksacji naprężeń pozwala określić kinetykę rekrystalizacji po odkształceniu i wyeliminować wpływ zdrowienia w procesie odbudowy struktury.

Słowa kluczowe: odkształcenie plastyczne, zdrowienie, rekrystalizacja, relaksacja naprężeń

 

Jan BRZÓSKA

Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

INNOWACJE JAKO CZYNNIK WZROSTU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW HUTNICZYCH

Globalizacja gospodarki, nasilająca się konkurencja i pojawiające zjawiska kryzysowe zmuszają przedsiębiorstwa do wzrostu konkurencyjności i efektywności. Kreowanie i wdrażanie innowacji, tworząc wartość dla klienta i przedsiębiorstwa, znacząco wzmacnia pozycję rynkową przedsiębiorstwa. W artykule przedstawiono proces wdrażania różnych rodzajów innowacji w wybranych przedsiębiorstwach hutniczych w aspekcie tworzenia wartości i zmian modeli biznesu tych organizacji. Do pomiaru wartości reprezentującej różne perspektywy działalności przedsiębiorstwa zastosowano elementy strategicznej karty wyników (BSC).

Słowa kluczowe: innowacje, wartość, model biznesu, przedsiębiorstwo hutnicze, Strategiczna Karta Wyników, efektywność

 

Mariusz ADAMCZYK, Barbara NIŻNIK-HARAŃCZYK, Jerzy POGORZAŁEK

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica

WPŁYW TECHNOLOGII WYTAPIANIA STALI Z DODATKIEM STOPOWYM 3÷5% Al NA RODZAJ I MORFOLOGIĘ WTRĄCEŃ NIEMETALICZNYCH

W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu warunków wytapiania i odlewania eksperymentalnych stali zawierających 3÷5% glinu na rodzaj i morfologię wtrąceń niemetalicznych. Wytopy badawcze wykonano w elektrycznym piecu indukcyjnym z zastosowaniem próżni oraz w atmosferze powietrza. Przeprowadzono analizę ilościową i jakościową wtrąceń niemetalicznych po przeróbce plastycznej na gorąco. W stalach wytapianych i odlewanych w powietrzu występują głównie wtrącenia AlN, MnS, Al2O3 oraz złożone wtrącenia tlenkowo-siarczkowe. Udział objętościowy wszystkich wtrąceń niemetalicznych stanowi 0,10÷0,12% obj. i jest większy o ok. 30% w porównaniu ze stalą wytapianą w próżni.

Słowa kluczowe: stal z glinem, wtrącenia niemetaliczne, analiza ilościowa

 

B. SMETANA, M. KAWULOKOVÁ, S. ZLÁ, A. KALUP, M. STROUHALOVÁ, L. ŘEHÁČKOVÁ, S. ROSYPALOVÁ, J. DOBROVSKÁ

VŠBTechnical University of Ostrava, Faculty of Metallurgy and Materials Engineering, Department of Physical Chemistry and Theory of Technological Processes, and Regional Materials Science and Technology Centre, Czech Republic

M. STROUHALOVÁ, M. TKADLEČKOVÁ, K. MICHALEK

VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of Metallurgy and Materials Engineering, Department of Metallurgy and Foundry, and Regional Materials Science and Technology Centre, Czech Republic

PORÓWNANIE TEMPERATUR SOLIDUS I LIKWIDUS STALI NISKOWĘGLOWEJ UZYSKANYCH ZA POMOCĄ METOD ANALIZY TERMICZNEJ

Praca dotyczy badania temperatur przemian fazowych (temperatur solidus i likwidus) z użyciem różnych metod analizy termicznej. Obecnie kluczowymi metodami analizy termicznej są: różnicowa analiza termiczna DTA, skaningowa kalorymetria różnicowa oraz „bezpośrednia” analiza termiczna TA. Praca przedstawia podstawowe zasady, charakterystykę, zalety, wady i wyniki uzyskane przy użyciu tych trzech, bardzo często stosowanych metod. Przedstawiono wyniki z zakresu wysokiej temperatury (powyżej 1000°C) z naciskiem na zakres topnienia i krzepnięcia stali. Omówiono wyniki uzyskane przy zastosowaniu wspomnianych metod podczas procesu nagrzewania/chłodzenia, z uwzględnieniem różnych obciążeń analizowanych próbek i innych czynników, które mogą wpływać na uzyskane wyniki. Podano ocenę krzywych nagrzewanie/chłodzenie DTA i DSC. Porównano i omówiono uzyskane temperatury solidus i likwidus.

Słowa kluczowe: likwidus, solidus, stal, analiza termiczna, warunki, metody

 

Projekty badawcze sfinansowane z dotacji na działalność statutową (pobierz)

 

 

2016-08-22

Ocena newsa: Ocena newsa głosów: 0

Aby oceniać newsy musisz się zalogować


Powrótwersja do druku