×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Nr 1/2018
1-18 okladka www.jpg

Spis treści (pobierz)

Maria DZIUBA-KAŁUŻA, Janusz DOBRZAŃSKI, Hanna PURZYŃSKA, Zofia KANIA-PIFCZYK, Radosław ROZMUS

Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica

OCENA STOPNIA WYEKSPLOATOWANIA MATERIAŁU WIRNIKÓW TURBIN PAROWYCH Z NISKOSTOPOWEJ STALI Cr-Mo-V PO EKSPLOATACJI W CZASIE ZNACZNIE PRZEKRACZAJĄCYM CZAS OBLICZENIOWY

Celem pracy była ocena stanu rozwoju procesów wydzieleniowych, wyznaczenie odpowiadającej mu prędkości pełzania i wyznaczenie odpowiadającego im stopnia wyczerpania badanych stali 23H2MF, 26H2MF oraz 21HMF po długotrwałej pracy w warunkach pełzania. Przeprowadzono identyfikację występujących wydzieleń w oparciu o ich obraz dyfrakcyjny. Wykonana została próba pełzania z pomiarem wydłużenia w czasie jej trwania dla wyznaczenia prędkości pełzania na materiale wirnika po eksploatacji znacznie poza obliczeniowym czasem pracy. Wykonano badania mikrostruktury w skaningowym mikroskopie elektronowym, wyznaczono skład fazowy węglików metodą rentgenowskiej analizy fazowej.

Słowa kluczowe: turbiny, stal 23H2MF, 26H2MF, 21HMF, próby pełzania, mikrostruktura

 

Jarosław MARCISZ, Bartłomiej WALNIK, Jarosław GAZDOWICZ

Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica

Wojciech BURIAN

Instytut Metali Nieżelaznych

WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I TECHNOLOGICZNE WYSOKOWYTRZYMAŁYCH NANOSTRUKTURALNYCH STALI BAINITYCZNYCH

W artykule omówiono zagadnienie optymalizacji parametrów technologicznych wytwarzania stali nanostrukturalnej umożliwiających skrócenie czasu wygrzewania izotermicznego oraz uzyskanie wysokiej wytrzymałości i plastyczności. W wyniku dwuetapowej obróbki izotermicznej uzyskano korzystną kombinację wytrzymałości i ciągliwości. Przeprowadzono badania spawalności oraz odporności na ścieranie stali nanostrukturalnych. Materiał spawany w stanie zmiękczonym, a następnie poddany finalnej obróbce cieplnej, charakteryzował się wysoką jakością złącza (brak pęknięć i mikropęknięć) oraz równomierną twardością ok. 600 HV. Stale nanostrukturalne cechuje wyższa odporność na ścieranie od komercyjnej stali trudnościeralnej klasy 600.

Słowa kluczowe: stal nanostrukturalna bainityczna, obróbka izotermiczna, spawalność, odporność na ścieranie

 

 

2018-07-05


Powrótwersja do druku