×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Technologia produkcji wielkogabarytowych odkuwek ze stali ultraczystych dla przemysłu energetycznego

Kierownik projektu: dr inż. Bogdan Zdonek (Zakład Badań Procesów Surowcowych)

Zleceniodawca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

W technologii produkcji odkuwek o dużej masie dla przemysłu energetycznego opracowano trzy innowacyjne rozwiązania:

  • sposób rafinacji ciekłej stali we wlewnicy po jej odlaniu z zastosowaniem izotermicznej pokrywy i rafinacyjnej zasypki,
  • sposób syfonowego odlewania stali przez kształtkę kierunkową w kanale wlotowym do wlewnicy, służący zmniejszeniu lub wyeliminowaniu egzogenicznych wtrąceń niemetalicznych, pochodzących z procesu odlewania stali, oraz
  • sposób odlewania wlewków w komorze próżniowej z kadzi z zamknięciem suwakowym.

Dzięki zastosowaniu tych rozwiązań znacznej poprawie ulega czystość stali, osiągając poziom wynoszący 0,06% mierzony udziałem powierzchniowym wtrąceń niemetalicznych. Jednocześnie obniżone zostały: wielkość wtrąceń – mierzona średnicą równoważną – poniżej 4 µm oraz wskaźnik K4 poniżej 10. Stworzyło to realne szanse produkcji ciężkich odkuwek na wały turbin wiatrowych, wodnych i parowych o coraz większej mocy dla nowoczesnej energetyki.