×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Analiza powierzchni oraz struktury warstw naborowanych

Kierownik projektu: dr hab. Jerzy Wiedermann, prof. nzw.(Zakład Badań Właściwości i Struktury Materiałów)

Celem pracy była weryfikacja technologii wytwarzania warstw borowanych na wyrobach stalowych oraz ocena wpływu parametrów borowania na właściwości i strukturę otrzymanych warstw. Ponadto, przeprowadzono analizę procesów korozyjnych i erozyjnych warstw borowanych oraz weryfikację technologii ich uszczelniania.

Warstwy dyfuzyjne otrzymywane w wyniku nasycania żelaza i stali borem powstają na skutek działania mechanizmu dyfuzji reaktywnej i składają z borków żelaza: Fe2B dla struktury jednofazowej oraz FeB + Fe2B dla struktury dwufazowej. W zależności od struktury uzyskuje się różne właściwości warstw borkowych. Różnice te wynikają z właściwości borków FeB i Fe2B. Bor zaadsorbowany przez powierzchnię dyfunduje do stali, tworząc warstwę borków o budowie iglastej i grubości ok. 0,03 – 0,15 mm, zależnej od temperatury, metody borowania oraz składu chemicznego stali. W zależności od stężenia boru w warstwie powierzchniowej stali tworzą się borki FeB i Fe2B. Warstwy borkowe mają charakterystyczną iglastą budowę, kierunek igieł jest prostopadły do powierzchni, a jednocześnie równoległy do kierunku dyfuzji atomów boru. W stalach węglowych igły te mają ostre zakończenia i są osadzone w metalicznej osnowie, co sprzyja ich wzajemnemu powiązaniu. Naborowane warstwy stali cechują się bardzo dużą twardością, zależną od warunków borowania. Największą twardość, wynoszącą 1900 – 2100 HV0,01 wykazują warstwy borku FeB, nieco niższą 1650 – 2000 HV0,01 Fe2B. Twardość należy do najważniejszych właściwości warstw borkowych, gdyż korzystnie wyróżnia je od innych powszechnie stosowanych, jak nawęglanych, azotowanych. Duża twardość powoduje bardzo dobrą odporność na ścieranie przy znacznych obciążeniach i braku smarowania.

            Przeprowadzona analiza warstw borkowych, otrzymanych przy wykorzystaniu różnych parametrów procesu borowania, pozwoliła na określenie wpływu procentowego udziału części aktywnej w procesie na strukturę, mikrotwardość, skład fazowy i chemiczny otrzymanych warstw. Szczególny nacisk położono na analizę powłok uszczelniających pęknięcia w warstwach borowanych, mających na celu zwiększenie ich odporności korozyjnej.

            Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wszystkie analizowane procesy borowania prowadzą do równomiernego wzbogacenia warstwy wierzchniej stali w bor. Analizowane warstwy borowane wzrastają w postaci kolumnowych ziarn i charakteryzują się strefową budową, w której skład wchodzi strefa zewnętrzna złożona z borków żelaza występujących w postaci FeB + Fe2B. Poniżej strefy borków żelaza stwierdzono występowanie strefy borków chromu.