×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Innowacyjna technologia produkcji wlewków kuziennych o zróżnicowanej masie poprzez zastosowanie uniwersalnych zestawów odlewniczych

Kierownik projektu: mgr inż. Andrzej Pytel, Instytut Odlewnictwa- Kraków, kierownik zadań realizowanych przez Instytut Metalurgii Żelaza: dr inż. Bogdan Zdonek (Zakład Badań Procesów Surowcowych)

Zleceniodawca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

W ramach zrealizowanego przez IMŻ  zadania (zad.5: Opracowanie doświadczalnej technologii odlewania prototypowych wlewków w warunkach przemysłowych ) opracowano technologię syfonowego odlewania stali do prototypowej, uniwersalnej wlewnicy. W szczególności dobrano gatunek stali, izolacyjne wkładki do wlewnicy do ocieplania obszaru głowy wlewka, określono podstawowe parametry ciekłej stali, takie jak temperatura odlewania, prędkość napełniania wlewnicy, dobrano zasypki: smarującą, ocieplającą i izolacyjną. Do prób przemysłowych zastosowano prototypową wlewnicę uniwersalną, przeznaczoną do odlewania wlewków o masie 12 – 15 ton. Do uniwersalnej wlewnicy, w jej cylindryczny obszar wstawia się specjalnie opracowane i odpowiednio mocowane po obwodzie izolacyjne wkładki, tak aby uzyskać wlewki o masie 12 lub 15 ton.  Odlano dwa wlewki doświadczalne o masie 14,5 t każdy, wypełniając ciekłą stalą wlewnice uniwersalne do pełna  oraz dwa wlewki doświadczalne o masie 11,4 t każdy, wypełniając wlewnice uniwersalne do górnego poziomu wkładek izolacyjnych. Wyniki oceny czystości stali wg DIN 50602: 1985 met.K próbek pobranych z odkutych prętów, z miejsc reprezentujących obszar od głowy i stopy wlewka wykazały średnią wartość sumarycznego wskaźnika K4 (S+O) dla wszystkich wlewków 3,9, przy wskaźniku K4 :siarczków – 1 i tlenków- 2,9. Wyniki te wskazują na bardzo dużą czystość stali, spełniającą najsurowsze wymagania odbiorców odkuwek [ K4 (S+O) < 10]. Odlewanie stali do uniwersalnej wlewnicy wpłynęło na poprawę warunków kucia wstępnego wlewka, uzysku odkuwka/wlewek, liczonego stosunkiem masy gotowej odkuwki do masy wlewka oraz na zmniejszenie kosztu utrzymywania parku wlewnic, dzięki zmniejszeniu ilości formatów wlewnic.

2016-02-26