×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach ogłasza konkurs na stanowisko Specjalista w Grupie Badawczej: Chemia Analityczna

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach ogłasza konkurs na stanowisko Specjalista w Grupie Badawczej: Chemia Analityczna

Nr ref: IMŻ_8_2

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, działa w Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Misją Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Metalurgii Żelaza jest świadczenie usług naukowo-badawczych, doradczych i szkoleniowych na rzecz producentów stali, użytkowników stali i instytucji związanych z hutnictwem żelaza i stali.

 

Ogólne warunki zatrudnienia

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo

Wymiar etatu: 1/1 etatu

Liczba stanowisk: 1

Pion: wsparcia

Miejsce wykonywania pracy: Gliwice, ul. Karola Miarki 12-14

 

Oferujemy:

 • niezbędne nowoczesne narzędzia pracy dostosowane do specyfiki stanowiska
 • partnerską atmosferę w pracy
 • możliwości rozwoju zawodowego i naukowego

 

Główny zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Podstawowe czynności laboratoryjne, w tym praca z odczynnikami chemicznymi, klasyczne metody analityczne
 • Prowadzenie pomiarów technikami spektralnymi (OES ICP, AAS)
 • Interpretacja wyników analitycznych
 • Obróbka danych    
 • Zadania inne zgodnie z bieżącym harmonogramem prac

 

Oczekiwania od Kandydata:

 • Wykształcenie wyższe – kierunki związane z chemią i analityką chemiczną
 • Umiejętność inicjowania, zaplanowania i przeprowadzenia eksperymentów
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odpowiedzialność, cierpliwość, sumienność, samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym
 • rozwinięte umiejętności komunikacji, łatwość nawiązywania i podtrzymywania kontaktów
 • samodzielność i kreatywność
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej

 

4. Dokumenty wymagane od kandydata:

 • CV

 

Oferty należy złożyć drogą mailową w terminie do 31.12.2021 r. na adres:

Barbara Mościńska

Zastępca Kierownika Działu Spraw Personalnych i Płac

tel. +48 32 23 45 156

e-mail: barbara.moscinska@imz.pl

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

 

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz –Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica.


KLAUZULA INFORMACYJNA – Rekrutacja

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice, tel. +48 32 23 45 205, fax:+48 32 23 45 300, e-mail: sekretariat@imz.lukasiewicz.gov.pl, NIP: 6312691891.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Michała Szulca, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: iod@imz.pl lub tel. kom. 600 297 800.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Instytutu związanych z rekrutacją pracowników.
 4. Niepodanie danych wymaganych przepisami prawa Art. 22 ust 1 Kodeksu Pracy, bądź podanie tych danych niekompletnych będzie skutkowało wyłączeniem Pani/Pana z procesu rekrutacji. Poprzez dobrowolne podanie innych danych niewymaganych przepisami prawa wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Ponadto podstawę prawną stanowią przepisy prawa pracy: art. 22  Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
 6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez Administratora i nie są przekazywane do innych podmiotów.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 8. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie jest związane z podejmowaniem decyzji w sposób zautomatyzowany.
 9. Podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie jest stosowane profilowanie.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane przez 9 miesięcy. Dane osobowe po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną przez Administratora usunięte – zniszczone lub zwrócone kandydatowi, jeśli stosowna adnotacja zostanie przez niego umieszczona w składanych dokumentach.
 11. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a), lub wyraźnej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a) ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem.
 12. W przypadku, gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 13. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 11 należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

2021-08-19


Powrótwersja do druku