×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Ocena stanu przydatności do dalszej eksploatacji materiałów wybranych elementów rurociągów parowych bloków nr 3 i 6 Elektrowni Kozienice po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania

Kierownik projektu: dr hab. inż. Janusz Dobrzański, prof. nzw. (Zakład Badań Materiałów dla Energetyki)

Zleceniodawca: Enea Wytwarzanie S.A.

W pracy wykonano kompleksowe badania diagnostyczne wycinków rurociągu pary świeżej i wtórnej kotła K-3 po 213 000 godzin eksploatacji oraz  kotła K-6 po 240 000 godzin eksploatacji.

 Zakres badań obejmował: 

  • badania struktury w skaningowym mikroskopie elektronowym,
  • rentgenowską analizę składu fazowego wydzieleń,
  • badania właściwości wytrzymałościowych w temperaturze pokojowej i podwyższonej zbliżonej do temperatury pracy,
  • badania udarności celem określenia temperatury przejścia w stan kruchy,
  • skrócone próby pełzania celem wyznaczenia trwałości resztkowej i rozporządzalnej trwałości resztkowej będącej czasem bezpiecznej eksploatacji w założonych parametrach dalszej pracy zadeklarowanych przez Zleceniodawcę.

W oparciu o posiadany bank danych i własną klasyfikację opracowaną przez IMŻ dla materiałów po długotrwałej eksploatacji, oszacowano stopień wyczerpania.  Uzyskane wyniki badań pełzania pozwoliły na wykreślenie krzywych wytrzymałości na pełzanie w układzie logs=f(log tr) oraz w postaci parametrycznej krzywej czasowej wytrzymałości na pełzanie Larson-Millera w postaci zależności log s=f(L-M). Na podstawie przeprowadzonych badań oszacowano trwałość resztkową i rozporządzalną trwałość resztkową będącą bezpiecznym czasem eksploatacji dla podanych przez zleceniodawcę parametrów roboczych naprężenia σr i temperatury Tr.


Powrótwersja do druku