×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Ocena struktury i zanieczyszczeń stopów metali poprzez analizę pojedynczych wyładowań (SSD – Single Spark Detection) w emisyjnej spektrometrii optycznej

Kierownik projektu: dr inż. Waldemar Spiewok (Zakład Chemii Analitycznej)

Zleceniodawca: Narodowe Centrum Nauki

W pracy przeprowadzono badania mające na celu wykorzystanie charakterystycznych zmian rejestrowanego w trakcie analizy spektrometrycznej sygnału analitycznego, powodowanych różnicami w morfologii badanych próbek. Zidentyfikowano typowe zmiany w przebiegu krzywych wypalania powiązane z elementami charakteryzującymi strukturę analizowanego materiału. W celu kwantyfikacji uzyskiwanych wyników podjęto próbę objaśnienia następstw oddziaływania iskry elektrycznej na powierzchnię próbki metalu. Określono objętość zaburzeń w strukturze znajdującą się w obszarze wyładowania iskrowego poprzez wyznaczenie ilości odparowywanego materiału, wielkość powstałego krateru oraz grubość przetopionej warstwy. Zbadano działanie zmian parametrów wyładowania iskrowego na wymienione wielkości. W oparciu o uzyskane wyniki opracowano sposób oznaczania ilości i wielkości wtrąceń lub wydzieleń niemetalicznych na postawie analizy sygnałów analitycznych generowanych w pojedynczych wyładowaniach wzbudzających próbkę.


Powrótwersja do druku