×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Opracowanie metodami symulacji fizycznej i numerycznej charakterystyki przemian fazowych i strukturalnych zachodzących w stopach z układu Fe-(0,1%C)-(1-8%Al) stanowiącego bazę nowej grupy stali konstrukcyjnych

Kierownik projektu: mgr inż. Mariusz Adamczyk (Zakład Technologii Wytwarzania i Aplikacji Wyrobów)

Zleceniodawca: Narodowe Centrum Nauki

Celem projektu było opracowanie charakterystyki przemian fazowych oraz zmian strukturalnych zachodzących w trakcie obróbki cieplnej i cieplno-plastycznej stopów żelaza z układu Fe-(0,1% C)-(1÷8% Al) oraz ilościowy opis wpływu parametrów obróbki cieplno-plastycznej na rodzaj i morfologię składników strukturalnych i na właściwości tych stopów. Badania prowadzono na eksperymentalnych niskowęglowych stopach żelaza z glinem, charakteryzujących się nominalną zawartością podstawowych pierwiastków: C - 0,1%, Mn - 1,40%, Si - 0,12%, zawierających glin zmieniający się co 1 % w zakresie od 0 do 8% masowych. Charakterystykę zmian struktury stopów przeprowadzono na podstawie wyników badań dylatometrycznych oraz badań mikrostrukturalnych próbek stali po cyklu obróbek cieplnych zrealizowanych w szerokim zakresie temperatury wygrzewania. Rezultatem przeprowadzonych badań i analiz było opracowanie metastabilnego, pseudopodwójnego diagramu fazowego z układu Fe-0,1%C-(0÷8%Al)+(1,4%Mn, 0,12%Si). Przeprowadzone badania umożliwiły ocenę wpływu dodatku stopowego glinu w doświadczalnych stopach na rodzaj zachodzących w mikrostrukturze przemian fazowych oraz określenie zmiany względnego udziału występujących faz.


Powrótwersja do druku