×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Opracowanie technologii oraz wykonanie wytopów w próżniowym piecu indukcyjnym, superczystej stali niskowęglowej o określonym składzie chemicznym wraz z przerobem plastycznym na pręty oraz przeprowadzeniem badań kwalifikacyjnych wytopów zgodnie z WTO

Kierownik projektu: mgr inż. Urszula Galisz. (Zakład Badań Procesów Surowcowych)

Zleceniodawca: „Mikanit” - Małgorzata Wnuk

Celem pracy było opracowanie technologii wytapiania i rafinacji w próżniowym piecu indukcyjnym stali bardzo niskowęglowej, niestopowej, specjalnego przeznaczenia, o wytypowanym składzie chemicznym i ograniczonej zawartości domieszek, wraz z wykonaniem wytopu tej stali i przeróbką plastyczną wlewka na pręty oraz opracowanie badań atestacyjnych wytopu.

Technologia wytapiania tej stali wymagała przede wszystkim dotrzymania podstawowego składu chemicznego w wąskich zakresach oraz spełnienia dodatkowych uwarunkowań, dotyczących między innymi ograniczeń zawartości niepożądanych pierwiastków w stali, w tym zawartości węgla, siarki, fosforu, glinu oraz azotu, jak również uzyskania wysokiej czystości stali, dla zagwarantowania

Wytopy o masie 100 kg wykonano w próżniowym piecu indukcyjnym typu VSG-100 S firmy PVA TePla AG (Niemcy). Technologia wytwarzania stali obejmowała: zestawienie, przygotowanie i ładowanie wsadu do pieca, topienie wsadu, odgazowanie i rafinację metalu, odtlenianie końcowe i regulację składu chemicznego oraz odlewanie wlewka.

Odpowiedni dobór wsadu do pieca oraz opracowana technologia wytapiania i rafinacji stali w próżniowym piecu indukcyjnym umożliwiła wykonanie wlewków o składzie chemicznym zgodnym z wymaganiami określonymi w zamówieniu, o dobrej jakości powierzchni oraz dużej czystości metalurgicznej, jak również o bardzo niskiej zawartości węgla, wynoszącej poniżej 0,006 %.

Wysoka czystość metalurgiczna stali została potwierdzona małą zawartością siarki, wynoszącą 0,004 %, jak również bardzo małą zawartością pozostałych pierwiastków (Si, P, Al.), wynoszących znacznie poniżej wartości określonych jako maksymalne. Zawartość azotu w stali była również znacznie mniejsza od dopuszczalnej i wynosiła średnio 26 ppm.

Zastosowana technologia kucia wlewka pozwoliła na otrzymanie prętów bez widocznych wad, odpowiadających wymaganiom w zakresie wymiarowym i jakościowym.

Badania kwalifikacyjne wytopu przeprowadzono zgodnie z wymaganiami Tymczasowych Warunków Technicznych Odbioru Zakładów Metalowych MESKO.


Powrótwersja do druku