×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wykonanie badań termowizyjnych żużla hutniczego pochodzącego z procesu stalowniczego w zakresie spektralnym długofalowym

Kierownik projektu: inż. Wacław Wittchen (Zakład Badań Procesów Surowcowych)

Zleceniodawca: Politechnika Łódzka – Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

Celem pracy było wykonanie badań termowizyjnych żużla stalowniczego w zakresie spektralnym podczerwieni 7,5 do 13,00 µm dla potrzeb opracowania metody i wielospektralnego systemu pomiarowego do szacowania właściwości żużla hutniczego. Ideą pracy było dodatkowe wykorzystywanie do innych zadań, instalowanych w hutach systemów termowizyjnych do detekcji żużla podczas spustu stali z pieca hutniczego do kadzi. W ramach pracy badawczej:

  • przedstawiono dostępny stan wiedzy, dotyczący współczynników emisyjności płynnych stopów  żelaza, żużla hutniczego, wybranych materiałów metalurgicznych oraz detekcji żużla podczas spustu stali z pieca hutniczego na podstawie badań własnych oraz doniesień literaturowych,
  • opracowano kryteria metalurgiczne dotyczące szacowania zawartości FeO w żużlu hutniczym,
  • zaprojektowano wielospektralne stanowisko pomiarowe do wykonania badań termowizyjnych w warunkach przemysłowych, opracowano plan i metodykę badań oraz zalecenia logistyczne,
  • wykonano badania termowizyjne podczas spustu stali z pieca hutniczego do kadzi ze szczególnym uwzględnieniem końcowej fazy spustu i pojawiającego się żużla w otworze spustowym,
  • poddano dalszej analizie technologicznej, komputerowej oraz statystycznej uzyskane wyniki badań.

Zebrany materiał badawczy zostanie wykorzystany do dalszych prac analitycznych na podstawie radiometrycznych obrazów termowizyjnych pochodzących z różnych źródeł rejestracji termogramów, wyliczonych współczynników emisyjności oraz parametrów statystycznych.


Powrótwersja do druku