×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Opracowanie technologii wytwarzania półfabrykatów pierścieni-magnesów ze stopu AlNiCo o określonych dwóch wariantach geometrii

Kierownik projektu: dr inż. Jerzy Pogorzałek (Zakład Badań Procesów Surowcowych)

Zleceniodawca: MESKO S.A.

Praca obejmowała opracowanie technologii wytwarzania półfabrykatów pierścieni z magnetycznego stopu ALNICO 400 o zróżnicowanej geometrii oraz technologii obróbki cieplnej i termomagnetycznej odlewów, wraz z wykonaniem próbnej partii badawczej każdego typu pierścienia według dostarczonych rysunków.

Wytworzone pierścienie  mają zastosowanie do produkcji amunicji  i muszą spełniać bardzo wysokie wymagania w zakresie właściwości magnetycznych i mechanicznych oraz jakości powierzchni. Decydujący wpływ na właściwości magnetyczne wyrobów ma skład chemiczny stopu oraz rodzaj obróbki cieplnej i termomagnetycznej.

Opracowana technologia umożliwiła wykonanie wytopów, których składy mieściły się w wymaganych zakresach składu chemicznego dla wytapianego gatunku stopu AlNiCo, a odlane pierścienie charakteryzowały się dobrą jakością powierzchni i małym wybrakiem z tytułu wad odlewniczych. W ramach pracy wykonano partię badawczą, w ilości po  50 szt. każdego typu pierścieni. Wytopy wykonano w próżniowym piecu indukcyjnym VIM 30. Do wytopów zastosowano bardzo czyste materiały wsadowe, a proces rafinacji przeprowadzono poprzez odgazowanie stopu w próżni. Wytopy odlewano do form odlewniczych na wymagany kształt pierścieni.

Przeprowadzone badania właściwości magnetycznych wykazały, ze odlane pierścienie-magnesy ze stopu ALNICO charakteryzowały się wartościami strumienia magnetycznego powyżej 50 mWb, natomiast siła koercji dla prostopadłościennej próbek wyciętych z pierścieni wyniosła powyżej 50 kA/m, dla osi „X” próbki, co odpowiadało stawianym im wymaganiom.

2015-12-16


Powrótwersja do druku