×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Opracowanie i przemysłowa weryfikacja energooszczędnej obróbki termomechanicznej odkuwek matrycowych z zastosowaniem zaawansowanych gatunków stali oraz innowacyjnych metod sterowanego chłodzenia bezpośrednio po kuciu na gorąco

Kierownik projektu: dr inż. Artur Żak (Zakład Technologii Wytwarzania i Aplikacji Wyrobów)

Zleceniodawca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Celem projektu, realizowanego wspólnie z Zakładami Mechaniczno-Kuźniczymi "Wostal" Sp. z o.o. i Akademią Górniczo-Hutniczą, było opracowanie i przygotowanie do zastosowania w Zakładach Mechaniczno-Kuźniczych "Wostal" Sp. z o.o. kompleksowej, energooszczędnej, jednooperacyjnej technologii wytwarzania odkuwek matrycowych o dużej wytrzymałości i podwyższonych właściwościach eksploatacyjnych. W IMŻ zrealizowano zakres badań związany z opracowywaniem nowych lub zmodyfikowanych gatunków stali i zaprojektowaniem parametrów obróbki cieplnej i cieplnoplastycznej, a w AGH wykonano prace obejmujące opracowanie technologii kucia oraz wytycznych do konstrukcji linii technologicznej do bezpośredniej obróbki cieplnej odkuwek.

W IMŻ opracowano:

  • składy chemiczne dwóch grup stali doświadczalnych o zmiennej zawartości węgla z mikrododatkami V, Nb i Ti, a mianowicie  grupę stali przeznaczonych do prób hartowania bezpośredniego oraz grupę stali do regulowanego chłodzenia po kuciu,
  • zależności pomiędzy parametrami odkształcenia na gorąco i parametrami chłodzenia bezpośrednio po odkształceniu, a rodzajem wytworzonej mikrostruktury i uzyskanymi właściwościami mechanicznymi dla wybranego asortymentu odkuwek,
  • charakterystyki technologicznej plastyczności stali eksperymentalnych, przebiegu przemian fazowych przechłodzonego austenitu w zależności od stanu jego mikrostruktury po odkształceniu i warunków chłodzenia oraz charakterystyk zmian wielkości ziarna austenitu w zależności od wielkości i szybkości odkształcenia i temperatury.

W AGH opracowano:

  • technologie kucia matrycowego i regulowanego chłodzenia odkuwek dla wybranego asortymentu odkuwek (śruby hakowej, wahacza)
  • projekt stanowiska laboratoryjnego do regulowanego chłodzenia odkuwek po odkształceniu na gorąco
  • wytyczne konstrukcyjne do opracowania projektu konstrukcyjnego wielostrefowego stanowiska półprzemysłowego, tj. symulatora linii chłodzącej, w pełni uwzględniającego warunki przemysłowe całego cyklu produkcyjnego: nagrzewanie - odkształcenie - chłodzenie, z zaznaczeniem zmian parametrów elementów chłodzących, wymiarów komory chłodzącej, sposobu ich instalacji, nośności łańcucha przenośnika, ukierunkowania głowic atomizerów i innych istotnych szczegółów konstrukcyjnych.

Na podstawie wyników prac wykonanych w IMŻ i AGH w zakładzie RaQun wykonano półprzemysłowe stanowisko badawcze do regulowanego chłodzenia odkuwek matrycowych, które zostało zainstalowane w linii produkcyjnej w Zakładach Mechaniczno-Kuźniczych „WOSTAL” Sp. z o.o.

2017-02-01


Powrótwersja do druku