×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wirtualne walcowanie pasma

Kierownik projektu: prof. dr hab. Roman Kuziak (Zakład Symulacji Procesów Technologicznych)

Zleceniodawca: Unia Europejska reprezentowana przez Komisję Europejską

Głównym kierunkiem badań w IMŻ było opracowanie składu chemicznego stali bainitycznej - niskowęglowej, w której  proces wydzieleniowy węglika TiC zachodzi zarówno podczas obróbki plastycznej w austenicie, jak i w ferrycie bainitycznym. W tym celu przeprowadzono badania dylatometryczne oraz plastometryczne kilku stali eksperymentalnych z wykorzystaniem symulatora Gleeble 3800, których celem  było dostarczenie danych do opracowania modeli reologii materiału, kinetyki rozrostu ziarna austenitu, kinetyki rekrystalizacji dynamicznej, metadynamicznej i statycznej, kinetyki rozrostu ziarna po zajściu rekrystalizacji. W dalszych pracach przeprowadzono symulacje procesu walcowania blach z wykorzystaniem symulatora Gleeble 3800. Próbki po symulacjach procesu walcowania poddano analizie mikrostruktury i właściwości mechanicznych.

W ramach pracy IMZ opracował i implementował w programie FORGE algorytm do symulacji numerycznej zmian struktury austenitu w procesie walcowania blach cienkich. Sporządzono mapy procesu dla stali doświadczalnych ilustrujące wpływ parametrów odkształcenia na zmiany zachodzące w ich strukturze podczas walcowania. W oparciu o analizę tych map wybrano optymalny skład chemiczny dla kształtowania drobnoziarnistej – jednorodnej struktury austenitu.

2017-03-02


Powrótwersja do druku