×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Innowacyjna technologia przetwarzania drutu ze zużytych opon do postaci pełnowartościowego produktu w procesie metalurgicznym

Kierownik projektu: dr inż. Bogdan Zdonek (BS – Zakład Badań Procesów Surowcowych) Zleceniodawca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Do usuwania węgla z ciekłego metalu stosuje się tlen gazowy zmieszany z gazem obojętnym, wprowadzając mieszaninę gazową do ciekłego metalu poprzez gazoprzepuszczalną kształtkę w dnie kadzi. Wychodząc z tego założenia wybudowano dwie instalacje doświadczalne do odwęglania stali: jedną do odwęglania stali w kadzi o dużej pojemności (50 t) z przedmuchiwaniem kąpieli argonem przez hybrydową kształtkę w dnie oraz drugą dla stali wytapianych w piecach indukcyjnych.   Przeprowadzone próby doświadczalne na tych instalacjach wykazały, że: można znacząco zmniejszyć zawartość węgla w stali i umożliwić produkcję stali z zawartością węgla poniżej 0,05 % bez potrzeby odwęglania stali w próżni. Można również znacząco zmniejszyć stężenie fosforu w stali, nawet do zawartości mniejszej niż 0,02%. Odwęglanie za pomocą przedmuchiwania kąpieli metalowej w kadzi argonem przez hybrydowy korek porowaty w dnie może być szczególnie przydatne do wytapiania stali z bardzo niskimi zawartościami węgla i fosforu w piecu łukowym lub konwertorze, eliminując proces odwęglania stali w próżni i czyniąc produkcję stali bardziej konkurencyjną. W oparciu o wyniki prób doświadczalnych opracowano trzy podstawowe linie technologiczne do wytwarzania stali z zastosowaniem we wsadzie złomu kordu zużytych opon oraz zastosowaniem procesu odwęglania stali w kadzi.


Powrótwersja do druku